Moving Cities
O mieście

Gandawa

Kompleksowa polityka i nadzwyczajna współpraca

Kluczowe wnioski

  • 1

    Szczególnie wysoki poziom współpracy między miastem a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego sprawia, że lokalna polityka migracyjna i integracyjna Gandawy jest w Belgii wyjątkowa.

  • 2

    Indywidualne i długoterminowe wsparcie dla migrantów na wczesnym etapie koncentruje się ich na ogólnym dobrostanie.

Co czyni miasto wyjątkowym?

Zaangażowanie obywatelskie wspierane przez miasto: Gandawa posiada aktywne społeczeństwo obywatelskie i chętnie angażuje się w oddolne inicjatywy. Miasto wspiera projekty społeczeństwa obywatelskiego – często poprzez oficjalną współpracę. Pozwala to na bardziej całościowe, dostosowane do potrzeb i zorientowane społecznie podejście do wspierania i włączania nowo przybyłych osób w życie Gandawy. Za swoje podejście oparte na współpracy Gandawa otrzymała wiele tytułów solidarności.

Różne inicjatywy i organizacje powstają dzięki oddolnym inicjatywom obywatelskim. Miasto Gandawa uznaje i wspiera te inicjatywy i organizacje, i nie zamierza ich przejmować.

Rudy Coddens, radny ds. polityki społecznej i finansów

Na czym koncentruje się lokalna polityka migracyjna?

Łączenie proaktywnej integracji z solidarnością: Forum Migracyjne w Gandawie skupia podmioty zajmujące się migracją, promuje współpracę i holistyczne podejście do polityki migracyjnej. Ideą jest proaktywna integracja osób ubiegających się o azyl przy jednoczesnym zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego w celu wspierania solidarności wśród obecnych mieszkańców miasta. Najbardziej znaczące inicjatywy miasta dotyczą przyjmowania, pracy (wolontariatu) i integracji społecznej.

Działalność polityczna i rzecznictwo ponad poziomem miejskim

Wierząc w siłę tych lokalnych podejść, zarówno lokalni politycy, jak i obywatele prowadzą kampanię na rzecz bardziej otwartego podejścia do migracji na szczeblu krajowym. Po pożarze w Morii, miasto Gandawa zobowiązało się do przyjęcia większej liczby uchodźców niż zakładał rząd federalny, ale zostało mu to uniemożliwione. W związku z tym burmistrz Gandawy, Mathias De Clercq, oświadczył, że „współpraca i solidarność ponad granicami jest ważniejsza niż kiedykolwiek, zwłaszcza dla najbardziej bezbronnych w naszym globalnym społeczeństwie. Koronawirus nie zna granic. Europejska solidarność i współpraca są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek”.

Członek następujących sieci

Pobierz pełny raport miasta

Raport miasta zawiera więcej informacji na temat polityki migracyjnej i integracyjnej miasta oraz wybór lokalnych podejść. Raport z 2021 r., zaktualizowany w 2023 r.

Pobierz raport

Belgia – kontekst polityczny

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������