Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΓάνδηΠρόγραμμα Ankerkracht – Ένταξη των νεαρών προσφύγων

Τι αποτελεί έπμνευση;

Το πρόγραμμα Ankerkracht υλοποιείται από μια διεπιστημονική ομάδα που υποστηρίζει τους νεαρούς νεοαφιχθέντες πρόσφυγες στο Γκεντ. Αρχικά, τα μέλη της ομάδας επιδιώκουν μια πρώτη, ανεπίσημη επαφή με τους νεαρούς πρόσφυγες, έτσι ώστε να δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί τους. Αυτό τους επιτρέπει στη συνέχεια να χτίσουν γέφυρες επικοινωνίας με τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

Επικοινωνία

Όπως προκύπτει και από το όνομα του προγράμματος («Ankerkraacht» = η δύναμη της άγκυρας), στόχος του είναι να «αγκυροβολήσει» τους νεαρούς πρόσφυγες στην κοινωνία του Γκεντ. Καθώς αποτελούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα, υφίσταται αναμφισβήτητη ανάγκη για την κατάλληλη καθοδήγηση τους, τόσο ομαδικά όσο και ατομικά. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε νεαρά άτομα μεταξύ 16 και 25 ετών, τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες ή στα οποία παρέχεται επικουρική προστασία, λαμβάνουν επίδομα και κατοικούν στο Γκεντ για λιγότερο από έτος. Η προσέγγιση του προγράμματος είναι ολιστική και προσωποποιημένη, ούτως ώστε να εστιάσει σε όλους τους τομείς της ζωής ενός νεαρού ατόμου, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ψυχολογική εκπαίδευση, την ανάπτυξη της ταυτότητας και προσωπικότητας του, την ένταξη και συμμετοχή του, καθώς και την κοινωνική και οικονομική ενδυνάμωση του. Στόχος του είναι να υποστηρίξει τα νεαρά άτομα ώστε αυτά να αποκτήσουν πραγματικά προσόντα. Για να το επιτύχει αυτό, το Δημόσιο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας (OCMW) έστησε μια διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από κοινωνικούς λειτουργούς, έναν ψυχολόγο, έναν καθοδηγητή σε θέματα στέγασης και έναν σύμβουλο σε θέματα εύρεσης εργασίας. Αυτό τους δίνει την δυνατότητα να παρέχουν υποστήριξη σχετικά με την εκμάθηση της γλώσσας, την εκπαίδευση, την επαγγελματική αποκατάσταση, την δικτύωση και την ψυχαγωγία.

Πώς λειτουργεί;

Ο αριθμός των αιτήσεων αυξήθηκε από τις 41 το 2014 στις 77 το 2015, με τον αριθμό των ενεργών συμμετεχόντων ετησίως να κυμαίνεται μεταξύ 50 και 60. Υπηρεσίες τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού είναι ικανοποιημένες με την κοινωνική προστιθέμενη αξία του προγράμματος Ankerkracht. Τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν σχετικά με το πρόγραμμα, είναι: (1) η επένδυση σε μια δραστήρια, ανεπίσημη προσέγγιση προς τους νεαρούς πρόσφυγες και το χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης, (2) η δημιουργία μιας διεπιστημονικής ομάδας, τόσο για την παροχή ολιστικής υποστήριξης προς τους νεαρούς όσο και ως έναν τρόπο για την αλληλοϋποστήριξη των μελών (σε εβδομαδιαίες συναντήσεις), (3) η αναγνώριση της υπάρχουσας νεανικής κουλτούρας και του υπάρχοντος δικτύου υποστήριξης.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Αρχικά, το πρόγραμμα Ankerkracht (Δύναμη Άγκυρας) δημιουργήθηκε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Βελγίου και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2015, ωστόσο, η χρηματοδότηση από την ΕΕ σταμάτησε. Τον ίδιο χρόνο, το Δημόσιο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας (OCMW) του Γκεντ αποφάσισε να παρέχει τακτική χρηματοδότηση στο πρόγραμμα και να το ενσωματώσει δομικά στις δράσεις του.

Πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα; Από ποιον;

Αρχικά, το πρόγραμμα Ankerkracht δημιουργήθηκε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Βελγίου και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2015, ωστόσο, η χρηματοδότηση από την ΕΕ σταμάτησε. Τον ίδιο χρόνο, το Δημόσιο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας (OCMW) του Γκεντ αποφάσισε να παρέχει τακτική χρηματοδότηση στο πρόγραμμα και να το ενσωματώσει δομικά στις δράσεις του.

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις