Πληροφορίες για την πόλη

Λιούισαμ

Μάχη ενάντια στις διακρίσεις των αρχών

Κύρια Συμπεράσματα

  • 1

    Επικαλούμενοι τον χαρακτηρισμό του Λιούισαμ ως «συνοικία-καταφύγιο», οι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών πέτυχαν τον αγώνα τους ενάντια σε πρακτικές και μέτρα που εισάγουν διακρίσεις.

  • 2

    Το συμβούλιο διεύρυνε την έννοια του καταφυγίου στο Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να διευθετήσει θέματα που επηρεάζουν όλων των ειδών τις μετανάστριες/στες και όχι μόνο τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες.

  • 3

    Οι μετανάστριες/στες συμμετείχαν στο σχεδιασμό ενός ιδανικού συνοικιακού καταφυγίου. Αυτό τους επέτρεψε να επανακτήσουν την πολιτική τους ισχύ και να αναγνωριστούν ως ειδικοί στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής.

Τι κάνει το Λιούισαμ μοναδικό;

Συνεργασία μεταξύ πολιτών και οργανισμών: Το Λιούισαμ ήταν η πρώτη τοπική αρχή στο Λονδίνο που δεσμεύτηκε να γίνει μια συνοικία-καταφύγιο το 2018, και έκτοτε έχει αναπτύξει γερές συνεργατικές σχέσεις με την τοπική κοινωνία. Δουλεύοντας απευθείας με τις κοινότητες που επηρεάζονται από τις «πολιτικές εχθρικού εδάφους», το συμβούλιο, σε ένα σχετικά μικρό διάστημα, θέσπισε αλλαγές σε μακροχρόνια προβλήματα και διεύρυνε την έννοια της στρατηγικής καταφυγίου στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συμπεριλάβει μετανάστες όλων των ειδών. Το Λιούισαμ προσφέρεται ως παράδειγμα για το πως οι τοπικές αρχές μπορούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά σε προβλήματα που επισημαίνουν οι ίδιες οι κοινότητες μεταναστριών/στών.

Πού εστιάζει η τοπική μεταναστευτική πολιτική; Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες;

Αντιτιθέμενοι στις εθνικές πολιτικές εχθρικού περιβάλλοντος: Η ιστορία του Λιούισαμ είναι από αυτές που το συμβούλιο απάντησε θετικά στον ακτιβισμό, τις εκστρατείες και τις απαιτήσεις των ντόπιων. Σαν αποτέλεσμα, οι τοπικές αρχές μπορούν να χαρακτηριστούν ως αντίθετες στις εθνικές μεταναστευτικές πολιτικές «εχθρικού περιβάλλοντος», καταφέρνοντας μια σειρά από μικρές επιτυχίες που βελτίωσαν τις συνθήκες ζωής των μεταναστών. Η προσέγγιση τους είναι εξαιρετικά προοδευτική γιατί οι μετανάστες αναμίχθηκαν άμεσα στο κίνημα για τη συνοικία-καταφύγιο (Borough of Sanctuary) και στη διαμόρφωση των πολιτικών και διαδικαστικών μεταρρυθμίσεων. Ποια είναι τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα μέχρι στιγμής;

Ποια είναι τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα μέχρι στιγμής;

**Ο άνω του μέσου όρου βαθμός μετεγκατάστασης ευάλωτων προσφύγων: **Επιπρόσθετα σε ένα εκτεταμένο πλαίσιο καταφυγίων, το Λιούισαμ μετεγκατέστησε τους περισσότερους ευάλωτους μετανάστες/ στριες από οποιαδήποτε άλλη συνοικία του Λονδίνου, ερχόμενο σε αντίθεση με τις στρατηγικές διασποράς της κεντρικής κυβέρνησης. Σαν αποτέλεσμα των τοπικών εκστρατειών, το συμβούλιο μετατράπηκε από πρωτοπόρος σε διαβόητα σκληρές συνοριακές πρακτικές, στην πρώτη τοπική αρχή που διενήργησε μια ανεξάρτητη ανασκόπηση της «No Recourse to Public Funds» (NRPF) - Χωρίς προσφυγή σε δημόσια κεφάλαια - ομάδας, εκπαιδευμένη από τις ίδιες τις οικογένειες μεταναστών.

Πολιτικές δράσεις και η προάσπιση τους και εκτός πόλεως

Το Λιούισαμ πρωτοπόρησε στη διεύρυνση της έννοιας του ‘Καταφυγίου’, υποστηρίζοντας τα δικαιώματα όλων των μεταναστών. Αυτή η διεύρυνση αποτελεί μια σημαντική συμβολή στο εθνικό κίνημα για το άσυλο, το οποίο αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται μονάχα στους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες. Η προσέγγιση της πόλης του Λιούισαμ απεικονίζει ακριβέστερα την κοινωνική πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τις μεγάλες πόλεις, όπου συχνά η νομική κατάσταση των μεταναστών είναι ιδιαίτερα επισφαλής.

Μέλος στα ακόλουθα δίκτυα

Κατεβάστε την πλήρη έκθεση της πόλης

Η έκθεση της πόλης περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης της πόλης και επιλεγμένες τοπικές προσεγγίσεις. Έκθεση από το 2021, επικαιροποιημένη το 2023.

Κατεβάστε την έκθεση

Πολιτικό πλαίσιο: Ηνωμένο Βασίλειο

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������