O mieście

Lewisham (Londyn)

Jak zaskarżyć dyskryminujące władze

Kluczowe wnioski

  • 1

    Rada miejska rozszerzyła znaczenie terminu „azyl" w Wielkiej Brytanii tak, by zająć się kwestiami dotyczącymi wszelkiego rodzaju migrantów, nie tylko osób ubiegających się o azyl i uchodźców.

  • 2

    Migranci uczestniczyli w projektowaniu tego, jak powinna wyglądać Dzielnica Azylowa. To pozwoliło im odzyskać polityczną autonomię i stać się ekspertami w dziedzinie polityki migracyjnej.

Co czyni miasto wyjątkowym?

Współpraca między mieszkańcami i lokalnymi organizacjami: Władze Lewisham zobowiązały się do zostania Dzielnicą Schronienia (Borough of Sanctuary) w 2018 r.; od tego czasu mocno rozwinięto współpracę ze aktywistami społeczeństwa obywatelskiego. Pracując bezpośrednio ze społecznościami dotkniętymi polityką „wrogiego środowiska", rada dzielnicy rozwiązała od dawna istniejące problemy w stosunkowo krótkim czasie i rozszerzyła przy tym zasięg polityki azylowej w Wielkiej Brytanii na migrantów wszelkiego rodzaju. Lewisham jest przykładem tego, jak władze lokalne mogą skutecznie reagować na problemy wskazywane bezpośrednio przez społeczności migrantów.

Na czym skupia się lokalna polityka migracyjna? Jakie czynniki są kluczowe?

Sprzeciw wobec krajowej polityki „wrogiego środowiska”: Władze miasta pozytywnie zareagowały na aktywizm, kampanie i żądania lokalnych mieszkańców. Osiągnięto szereg małych sukcesów, które poprawiają warunki życia migrantów, a działania rady mogą być postrzegane jako przeciwstawiające się krajowej polityce migracyjnej „wrogiego środowiska”. Podejście Lewisham jest szczególnie postępowe, ponieważ migranci są tam bezpośrednio zaangażowani w tworzenie ośrodków schronienia, kształtowanie polityki i zmian proceduralnych.

Jakie są najważniejsze dotychczasowe rezultaty?

Ponadprzeciętna liczba przesiedleń uchodźców wymagających szczególnej opieki: Lewisham przesiedlił więcej uchodźców wymagających szczególnej opieki niż jakakolwiek inna londyńska gmina, tym samym kwestionując strategię rozproszenia narzuconą przez rząd centralny. W wyniku lokalnych kampanii rada przeszła drogę od notorycznych praktyk wykluczania mniejszości (gatekeepingu) do pierwszego lokalnego organu władzy, który przeprowadził niezależny przegląd swojego zespołu No Recourse to Public Funds (NRPF), przeszkolonego przez same rodziny migrantów.

Działalność polityczna i rzecznictwo ponad poziomem miejskim

Dzielnica Lewisham rozszerzyła prawne znaczenie pojęcia „azylu” do miejsca, które stoi na straży praw wszystkich migrantów. Stanowi to istotny wkład w politykę krajową, która obecnie skupia się jedynie na osobach ubiegających się o azyl i uchodźcach. Podejście Lewisham lepiej oddaje społeczną złożoność dużych miast, w których lokalni migranci mogą mieć różne, niepewne statusy imigracyjne.

Członek następujących sieci

Pobierz pełny raport miasta

Raport miasta zawiera więcej informacji na temat polityki migracyjnej i integracyjnej miasta oraz wybór lokalnych podejść. Raport z 2021 r., zaktualizowany w 2023 r.

Pobierz raport

Wielka Brytania – kontekst polityczny

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������