Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΟυτρέχτηΣχέδιο Αϊνστάιν Όβερβεχτ – ευαισθητοποιημένα κέντρα ασύλου

Τι αποτελεί έμπνευση;

Η Ουτρέχτη ανέπτυξε ένα νέο μοντέλο «ευαισθητοποιημένων κέντρων ασύλου», τα οποία είναι πιο συμπεριληπτικά και στόχος τους είναι το όφελος τόσο των προσφύγων όσο και των υπόλοιπων κατοίκων της γειτονιάς. Στο πιλοτικό πρόγραμμα, νεαροί ντόπιοι και πρόσφυγες μοιράστηκαν «ελεύθερους» ανοιχτούς χώρους. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το πρόγραμμα στόχευε στην καλύτερη ένταξη του κέντρου ασύλου στη γειτονιά και στην ενθάρρυνση ίσων αλληλεπιδράσεων βασισμένων σε κοινά ενδιαφέροντα, προς διπλό όφελος, των προσφύγων και των υπόλοιπων τοπικών κατοίκων.

Επικοινωνία

Plan Einstein Utrecht E-Mail: planeinstein@utrecht.nl

Πώς λειτουργεί;

Κατά την «κοινή διαβίωση» του Σχεδίου Αϊνστάιν Όβερβεχτ, 38 νεαροί κάτοικοι της γειτονιάς έζησαν σε ένα κτίριο της στεγαστικής εταιρίας Socius, δίπλα στο κέντρο ασύλου. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος στεγάστηκαν εκεί 400 πρόσφυγες. Οι δυο ομάδες μοιράζονταν τους «ελεύθερους» κοινούς χώρους του κτιρίου. Το πρόγραμμα προσφέρει «εκπαίδευση για την ανάπτυξη ικανοτήτων για το μέλλον» (στα Aγγλικά) σε όλους τους κατοίκους του κτιρίου και σε άλλους κατοίκους της γειτονιάς του Όβερβεχτ.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Η έμφαση στο κοινό οικοσύστημα, μέσα από την κοινή διαβίωση και εκμάθηση έχει αποδειχτεί αποτελεσματική μέθοδος για την ανάπτυξη και τη βιώσιμη διατήρηση της τοπικής κοινωνικής υποστήριξης για τα κέντρα ασύλου. Έχει βοηθήσει επίσης στη διασφάλιση μέτρων ένταξης για τους πρόσφυγες σε βάθος χρόνου.

Πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα; Από ποιον;

Το 2017, ο δήμος της Ουτρέχτης δημιούργησε την πλατφόρμα προσφύγων της Ουτρέχτης, γνωστή και ως «Σχέδιο Αϊνστάιν». Η χρηματοδότηση και αναγνώριση του προγράμματος από την ΕΕ προσέφεραν μια ιδιαίτερα σπάνια ευκαιρία στους δήμους, ώστε να αναμειχθούν άμεσα με την ανάπτυξη μίας εναλλακτικής προσέγγισης ασύλου, μέσα από το Ολλανδικό αυστηρά συγκεντρωτικό πλαίσιο διακυβέρνησης ασύλου Όταν ο δήμος ανακοίνωσε το σχέδιο του να ανοίξει το κέντρο ασύλου στη γειτονιά του Όβερβεχτ, πολλοί κάτοικοι κινητοποιήθηκαν εναντίον του. Έτσι, ο δήμος αναζήτησε μια πιο συμπεριληπτική και ευαισθητοποιημένη προσέγγιση στην υποδοχή. Το πρόγραμμα αυτό χαρακτηριζόταν από την προσπάθεια δημιουργίας ενός ευαισθητοποιημένου κέντρου ασύλου που θα ωφελούσε τόσο τους πρόσφυγες όσο και τους υπόλοιπους κατοίκους της περιοχής.

Τι νέο υπάρχει το 2023;

Η Ουτρέχτη δίνει έμφαση στη συνέχεια και τη βιωσιμότητα των ολοκληρωμένων προσεγγίσεών της. Το 2019, η πόλη ενίσχυσε τη συνεργασία με τοπικούς εταίρους για το έργο παρακολούθησης «Plan Einstein Hub», το οποίο μεταφέρει τις έννοιες του Κέντρου Σχεδίου Αϊνστάιν στο κανονικό Κέντρο Αιτούντων Άσυλο (AZC). Το 2023, το έργο επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει ένα στούντιο στο χώρο του AZC, όπου 30 νέοι από την Ουτρέχτη μπορούν να ζουν και να συναντιούνται με τους κατοίκους του κέντρου σε εργαστήρια. Το έργο επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην προώθηση ευκαιριών απασχόλησης για τους πρόσφυγες, προσπαθώντας να άρει τα εμπόδια στην εύρεση εργασίας και στη δημιουργία κοινωνικών δικτύων.

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις