Inspirujące strategie

UtrechtPlan Einstein Overvecht: ośrodki azylowe respektujące specyfikę sytuacji

Co jest inspirujące?

Utrecht opracował nowy model „wrażliwych na kontekst ośrodków dla uchodźców", które są bardziej inkluzywne i działają z korzyścią zarówno dla uchodźców, jak i mieszkańców innych dzielnic. W projekcie pilotażowym młodzi mieszkańcy i uchodźcy dzielili „wolne", otwarte przestrzenie i wspólne obszary. Projekt miał na celu lepszą integrację ośrodka dla uchodźców z dzielnicą oraz umożliwienie spotkań opartych na równych zasadach i wspólnych zainteresowaniach, przynoszące korzyści i uchodźcom i mieszkańcom.

Jak to działa?

W ramach projektu "Wspólne mieszkanie" w planie Einstein Overvecht, 38 młodych mieszkańców zamieszkało w budynku firmy mieszkaniowej Socius, sąsiadującym z ośrodkiem dla uchodźców. W trakcie trwania projektu zakwaterowano tu 400 uchodźców. Obie grupy dzieliły „wolne" otwarte przestrzenie i wspólne pomieszczenia. Projekt oferuje „szkolenia w zdobywaniu kwalifikacji na przyszłość" (w języku angielskim) dla wszystkich mieszkańców ośrodka i innych mieszkańców dzielnicy Overvecht.

Jaki jest rezultat?

Nacisk na wspólny ekosystem, poprzez wspólne mieszkanie i naukę, okazał się skuteczną metodą budowania i podtrzymywania lokalnego wsparcia społecznego dla ośrodków azylowych. Pomogło to również w dłuższej perspektywie zabezpieczyć środki integracyjne dla uchodźców.

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

W 2017 r. gmina Utrecht rozpoczęła projekt Utrecht Refugee Launchpad, znany również jako „Plan Einstein". W wysoce scentralizowanym holenderskim kontekście zarządzania azylem, finansowanie i uznanie projektu przez UE dało gminie bardzo rzadką okazję do bezpośredniego zaangażowania się w rozwój alternatywnego podejścia do azylu. Kiedy władze miasta ogłosiły swoje plany otwarcia ośrodka dla uchodźców w dzielnicy Overvecht, przeciw nim zmobilizowało się wielu mieszkańców. W związku z tym władze miasta starały się wypracować bardziej inkluzywne i wrażliwe na kontekst podejście do kwestii przyjmowania uchodźców. U podstaw projektu leżała próba stworzenia wrażliwego na kontekst ośrodka dla uchodźców, który przynosiłby obopólne korzyści uchodźcom i mieszkańcom dzielnicy.

Wszystkie inspirujące strategie