Moving Cities
Inspirujące strategie

UtrechtRozwój schronisk "Bed, Bath, Bread" i wsparcie w czasie pandemii

Co jest inspirujące?

Gmina Utrecht znana jest ze swojego wieloletniego zaangażowania w poszukiwanie trwałych rozwiązań problemów społecznych i nielegalnego pobytu nieudokumentowanych migrantów. Choć to nie jedyna holenderska gmina, która działa w ten sposób, Utrecht był pierwszą, która zainicjowała powstanie schronisk, znanych później jako "Łóżko, Kąpiel i Chleb" („Bed, Bath, Bread”). Podejście to wyróżnia się ze względu na skupienie na prawach człowieka, rzecznictwie i strategicznych sporach sądowych, lokalnej współpracy z organizacjami pozarządowymi, a przede wszystkim skupieniu się na trwałych rozwiązaniach, zwłaszcza na poprawie bezpieczeństwa pobytu poprzez profesjonalne wsparcie prawne.

Kontakt

Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht(Fundacja tymczasowa kwatera bezdomni obcokrajowcy Utrecht)

E-Mail: info@sndvu.nl.

Jak to działa?

W porównaniu z innymi gminami pilotażowymi, podejście Utrechtu wyróżnia się stosunkowo długim okresem wsparcia prawnego, wykorzystaniem zdecentralizowanych miejsc zakwaterowania oraz brakiem maksymalnego okresu pobytu. Wykorzystanie zdecentralizowanego zakwaterowania oznaczało również, że nieudokumentowani migranci i migrantki z Utrechtu przebywający w krajowych ośrodkach dla imigrantów LVV nie zostali tak dotknięci pandemią, jak w innych miejscach. Co więcej, Utrecht kontynuuje tworzenie różnych ścieżek włączania nieudokumentowanych migrantów i migrantek do projektu LVV, nawet w restrykcyjnym kontekście krajowym. Na przykład, urzędnicy miejscy badają, czy tak zwane „zawody deficytowe" mogą zaoferować (pośrednią) ścieżkę do uregulowania sytuacji prawnej wspomnianych niezalegalizowanych migrantów i migrantek. Przykładami "zawodów deficytowych", na które w Holandii istnieje rosnące zapotrzebowanie, są w szczególności zawody nauczycielskie i medyczne.

Jaki jest rezultat?

Naukowcy i eksperci docenili podejście Utrechtu i jego wskaźnik sukcesu wynoszący ponad 90% w rozwiązywaniu kwestii nieuregulowanego statusu około 900 osób w ciągu ostatnich dziesięciu lat. W latach 2002 — 2019 doprowadziło to do zalegalizowania pobytu w 59% przypadków. Tylko 8% przypadków zostało „utraconych" na rzecz pobytu niezalegalizowanego. Ten wskaźnik sukcesu jest znacznie wyższy niż średnia krajowa, a doradcy polityczni Utrechtu często przypisują ten sukces doświadczeniu lokalnych organizacji pozarządowych.

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

W 2018 r., po latach lobbingu gmin, holenderski rząd centralny osiągnął porozumienie z Holenderskim Stowarzyszeniem Gmin w sprawie ogólnokrajowej sieci schronisk i obiektów oferujących wsparcie, które mają powstać w ramach pięciu projektów pilotażowych, finansowanych przez rząd centralny. Celem tych krajowych ośrodków imigracyjnych (LVV) jest wspólna praca nad trwałymi rozwiązaniami dla migrantów i migrantek o nieuregulowanym statusie poprzez prowadzenie ich w kierunku wspomaganego dobrowolnego powrotu, dalszej migracji lub legalizacji pobytu. Schronienia te przeznaczone są dla osób nieposiadających prawa pobytu i prawa korzystania z usług ośrodków do przyjmowania uchodźców. Utrecht uczestniczy w tym pilotażowym projekcie o wysokim ryzyku od kwietnia 2019 r.

Co jest nowe w roku 2023?

Faza pilotowa projekt LVV dla osób z nieuregulowanym statusem pobytowym skończyła się skutecznie w 2022. Po końcowej ewaluacji projektu okazało się, że znaleziono dla 18 % uczestniczących “trwałe rozwiązanie”, a dla 41% “pół-trwałe rozwiązanie” na ich krytyczny status pobytowy. Według raportu program miał także pozytywny wpływ na stan mentalny uczestniczących. Indywidualna opieka dotyczących osób doprowadza w społeczeństwie i polityce do bardziej intensywnego zajmowania się problemami, z którymi są skonfrontowani migranci. Bezpośrednio po fazie pilotowej rząd centralny sprawdził możliwość wprowadzenia projektu na terenie całego Królestwa Niderlandów, i kabinet w końcu postanowił w umowie koalicyjnej rozbudować ten sposób przyjmowania dla całego kraju. Niestety rząd centralny niespodziewanie zawiesił wypłaty na projekt LVV dla komun w maju 2023. Biorące w tym udział NGOs i społeczeństwo obywatelskie w komunach ostro krytykowały rząd za ten postęp.

Wszystkie inspirujące strategie