Moving Cities
O mieście

Utrecht

Połączenie lokalnej innowacyjności ze strategiczną pracą rzeczniczą

Kluczowe wnioski

  • 1

    Polityka migracyjna miasta ma na celu ułatwienie uchodźcom wczesnego i obiecującego startu; jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i ambicji jej odbiorców.

  • 2

    Miasto Utrecht opracowało całkowicie nowe podejście do przyjmowania uchodźców, ukierunkowane na „ośrodki azylowe uwzględniające kontekst”, które są bardziej inkluzywne i przynoszą korzyści uchodźcom oraz innym mieszkańcom okolicy poprzez tworzenie wspólnego ekosystemu społecznego oraz działania oparte na równości i wspólnych interesach – wszystko w ramach projektu Plan Einstein.

  • 3

    Utrecht z powodzeniem łączy lokalne innowacje w zakresie środków integracyjnych dla niezalegalizowanych migrantów bez zezwoleniem na pobyt ze strategiczną pracą rzeczniczą na szczeblu krajowym, aby zwiększyć wpływ na politykę migracyjną ponad poziomem miasta.

Co czyni miasto wyjątkowym?

Długotrwałe partnerstwo ze społeczeństwem obywatelskim: Utrecht od kilku dekad przoduje w opracowywaniu środków integracyjnych dla uchodźców, osób ubiegających się o azyl i niezalegalizowanych migrantów bez zezwoleniem na pobyt. Jako pierwsze holenderskie miasto, które zaoferowało wsparcie prawne i pomoc socjalną dla niezalegalizowanych migrantów z nieokreślonym statusem pobytowym, Utrecht podjął współpracę ze społeczeństwem obywatelskim i organizacjami solidarnościowymi dla uchodźców. To, co odróżnia Utrecht od innych postępowych holenderskich gmin, to fakt, że rozwinął on również politykę na rzecz osób ubiegających się o azyl i niezalegalizowanych migrantów bez zezwolenia na pobyt. Miasto przeniosło „prawa człowieka do domu”, rozpatrując je na równi z innymi lokalnymi problemami.

Na czym koncentruje się lokalna polityka migracyjna?

Przekształcenie ośrodków dla uchodźców w społeczne centra sąsiedzkie: W 2015 r. gmina wykorzystała wyjątkową okazję w holenderskim kontekście polityki krajowej, aby opracować własne, innowacyjne, alternatywne podejście do azylu i przyjmowania uchodźców. W przypadku tego projektu gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków UIA (Urban Innovative Actions) UE i otrzymała europejskie uznanie. Wzorcową cechą projektu Plan Einstein jest wrażliwe na kontekst podejście do tworzenia nowego typu miejskiej przestrzeni zbiorowej – korzystnej zarówno dla uchodźców, jak i mieszkańców dzielnicy. Ten nacisk na wspólny ekosystem, poprzez wspólne mieszkanie i naukę, był skuteczną metodą wspierania ośrodków dla uchodźców.

Jakie są najważniejsze dotychczasowe rezultaty?

Bardzo wysoki wskaźnik sukcesu w rozwiązywaniu problemów związanych ze statusem migrantów bez zezwolenia na pobyt: Uczeni i eksperci docenili podejście Utrechtu i ponad 90-procentowy wskaźnik sukcesu przy rozpatrywaniu nieuregulowanego statusu około 900 osób w ciągu ostatnich dziesięciu lat. W latach 2002-2019 doprowadziło to do zalegalizowania pobytu w 59 proc. przypadków. Tylko 8 proc. przypadków zostało „utraconych” na rzecz pobytu nieudokumentowanego. Ten wskaźnik sukcesu jest znacznie wyższy niż średnia krajowa, a doradcy polityczni Utrechtu często przypisują ten sukces ekspertyzie lokalnych organizacji pozarządowych.

Działalność polityczna i rzecznictwo ponad poziomem miejskim

Siła podejścia Utrechtu leży w strategicznym wykorzystaniu różnych form rzecznictwa i sposobów pozycjonowania się wobec rządu centralnego. U podstaw różnych polityk migracyjnych miasta leży starannie opracowana koncepcja, która opiera się przede wszystkim na prawach człowieka i pragmatyzmie, a tylko w mniejszym stopniu na zasadach humanitarnych. Ustawodawcy w Utrechcie podkreślają, że podejście do azylu i integracji uchodźców jest opracowywane tak, aby współistnieć z różnymi programami politycznymi. Utrecht uczestniczy również krajowych i międzynarodowych sieciach wsparcia, które opracowują postępowe polityki migracyjne.

Członek następujących sieci

Pobierz pełny raport miasta

Raport miasta zawiera więcej informacji na temat polityki migracyjnej i integracyjnej miasta oraz wybór lokalnych podejść. Raport z 2021 r., zaktualizowany w 2023 r.

Pobierz raport

Holandia – kontekst polityczny

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������