Moving Cities
Πληροφορίες για την πόλη

Ουτρέχτη

Συνδυάζοντας την πρωτοπορία σε τοπικό επίπεδο με τη στρατηγική πολιτικής υποστήριξης

Κύρια Συμπεράσματα

  • 1

    Όλες οι μεταναστευτικές πολιτικές της πόλης στοχεύουν στη δημιουργία μιας γρήγορης και θετικής αρχής για τους πρόσφυγες, και είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις φιλοδοξίες τους.

  • 2

    Με το «Σχέδιο Αϊνστάιν», η Ουτρέχτη ανέπτυξε μια πρωτοφανή προσέγγιση στην υποδοχή προσφύγων, εστιάζοντας στα «ευαισθητοποιημένα κέντρα ασύλου», τα οποία είναι πιο συμπεριληπτικά και ωφελούν τους πρόσφυγες αλλά και τους υπόλοιπους κατοίκους της κάθε γειτονιάς μέσα από ένα κοινό κοινωνικό οικοσύστημα, συλλογικούς χώρους και δραστηριότητες βασισμένες στην ισότητα και τα κοινά ενδιαφέροντα.

  • 3

    Η Ουτρέχτη συνδυάζει με επιτυχία τις τοπικές καινοτομίες σχετικά με τα μέτρα συμπερίληψης των παράτυπων μεταναστών, με την στρατηγική πολιτικής υποστήριξης σε εθνικό επίπεδο, με στόχο να ενισχύσει την επιρροή της στη μεταναστευτική πολιτική και στην υπόλοιπη χώρα.

Τι κάνει την Ουτρέχτη μοναδική;

Οι μακροχρόνιες συνεργασίες με την κοινωνία των πολιτών: η Ουτρέχτη πρωτοστατεί στην ανάπτυξη μέτρων ενσωμάτωσης για πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και παράτυπους μετανάστες εδώ και δεκαετίες. Ως η πρώτη πόλη της Ολλανδίας που προσέφερε νομική αλλά και άμεση κοινωνική υποστήριξη σε παράτυπους μετανάστες, η Ουτρέχτη διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με την κοινωνία των πολιτών και με προσφυγικές οργανώσεις αλληλεγγύης. Αυτό που ξεχωρίζει την Ουτρέχτη από άλλες προοδευτικές πόλεις της Ολλανδίας είναι ότι έχει αναπτύξει πολιτικές και για αιτούντες άσυλο και παράτυπους μετανάστες. Οι φορείς της πόλης εστιάζουν επίσης στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συνδέοντας τα με τοπικά ζητήματα.

Πού εστιάζει η τοπική μεταναστευτική πολιτική;

Στη μετατροπή των κέντρων ασύλου σε κοινωνικούς κόμβους για κάθε γειτονιά: το 2015, ο δήμος είχε τη μοναδική στο πλαίσιο της Ολλανδικής εθνικής πολιτικής ευκαιρία να αναπτύξει τη δική του καινοτόμα, εναλλακτική προσέγγιση στο άσυλο και την υποδοχή προσφύγων. Στα πλαίσια αυτού του σχεδίου, η Ουτρέχτη έκανε αίτηση για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Urban Innovative Actions της ΕΕ και έλαβε αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα υποδειγματικό χαρακτηριστικού του «Σχεδίου Αϊνστάιν» αφορά την ευαισθητοποιημένη προσέγγιση στη δημιουργία ενός νέου είδους αστικού συλλογικού χώρου που θα οφελεί τόσο τους πρόσφυγες όσο και τους κατοίκους της γειτονιάς. Αυτή η έμφαση στο κοινό οικοσύστημα, μέσα από την κοινή διαβίωση και εκμάθηση, έχει οδηγήσει επιτυχώς στην καλλιέργεια και τη διατήρηση της κοινωνικής υποστήριξης των κέντρων ασύλου σε τοπικό επίπεδο.

Ποια είναι τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα μέχρι στιγμής;

Ο εξαιρετικά υψηλός βαθμός επιτυχίας στην επίλυση της νομικής κατάστασης των «παράτυπων» μεταναστών: μελετητές και ειδικοί έχουν αναγνωρίσει την προσέγγιση της Ουτρέχτης και τον βαθμό επιτυχίας της, που ξεπερνά το 90%, στην επίλυση της «παράτυπης» νομικής κατάστασης περίπου 900 ατόμων την τελευταία δεκαετία. Το αποτέλεσμα ήταν η επίτευξη νόμιμης παραμονής για το 59% των περιπτώσεων μεταξύ του 2002 και του 2019. Μονάχα ένα 8% «χάθηκε» στην παραμονή χωρίς χαρτιά. Αυτός ο βαθμός επιτυχίας είναι σημαντικά υψηλότερος από τον εθνικό μέσο όρο, και οι πολιτικοί σύμβουλοι της Ουτρέχτης συχνά αποδίδουν αυτή την επιτυχία στην τεχνογνωσία των τοπικών ΜΚΟ.

Πολιτικές δράσεις και η προάσπιση τους και εκτός πόλεως

Η ισχύς της προσέγγισης της Ουτρέχτης αφορά στη στρατηγική χρήση της πολιτικής υποστήριξης και σε διαφορετικούς τρόπους τοποθέτησης της πόλης απέναντι στην κεντρική κυβέρνηση. Οι διαφορετικές μεταναστευτικές πολιτικές της πόλης χαρακτηρίζονται από μια προσεκτικά αναπτυγμένη προσέγγιση που βασίζεται κυρίως στα ανθρώπινα δικαιώματα και τον πραγματισμό, και πολύ λιγότερο στις αρχές του ανθρωπισμού. Οι πολιτικοί της Ουτρέχτης τονίζουν ότι οι προσεγγίσεις στο άσυλο και την ένταξη των προσφύγων αναπτύσσονται σε σχέση με πολύ διαφορετικές πολιτικές ατζέντες. Η Ουτρέχτη συμμετέχει επίσης σε διάφορα εθνικά και διεθνή δίκτυα δήμων που ασχολούνται με προοδευτικές μεταναστευτικές πολιτικές.

Μέλος στα ακόλουθα δίκτυα

Κατεβάστε την πλήρη έκθεση της πόλης

Η έκθεση της πόλης περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης της πόλης και επιλεγμένες τοπικές προσεγγίσεις. Έκθεση από το 2021, επικαιροποιημένη το 2023.

Κατεβάστε την έκθεση

Πολιτικό πλαίσιο: Ολλανδία

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������