Moving Cities
Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΟυτρέχτηΗ ανάπτυξη των καταφυγίων «ύπνου, καθαριότητας και τροφής» και η υποστήριξη σε καιρούς πανδημίας

Τι αποτελεί έμπνευση;

Ο δήμος της Ουτρέχτης είναι γνωστός για την πολυετή δέσμευση του στην αναζήτηση βιώσιμων λύσεων για τις κοινωνικές δυσκολίες και την παράνομη διαμονή των μεταναστών χωρίς χαρτιά. Παρότι δεν ήταν ο μόνος Ολλανδικός δήμος που αναζήτησε λύσεις, η Ουτρέχτη ήταν η πρώτη πόλη που δημιούργησε τα καταφύγια που αργότερα θα γίνονταν γνωστά ως καταφύγια «κρεββατιού, μπάνιου και ψωμιού». Η προσέγγισή της ξεχωρίζει λόγω της εστίασής της στα ανθρώπινα δικαιώματα, την υποστήριξη και τους στρατηγικούς δικαστικούς αγώνες, της τοπικής συνεργασίας της με ΜΚΟ και, κυριότερα, λόγω της επικέντρωσής της σε βιώσιμες λύσεις – όπως κυρίως η βελτίωση της εξασφαλισμένης διαμονής μέσα από επαγγελματική νομική υποστήριξη.

Επικοινωνία

Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (Foundation Emergency Shelter Homeless Foreigners Utrecht) E-Mail: info@sndvu.nl.

Πώς λειτουργεί;

Η προσέγγιση της Ουτρέχτης, συγκριτικά με άλλους δήμους, ξεχωρίζει λόγω της σχετικά μεγάλης περιόδου νομικής υποστήριξης που παρέχει, της χρήσης αποκεντρωμένων κατοικιών και λόγω του ότι δεν ισχύει κάποια μέγιστη επιτρεπτή περίοδος διαμονής. Η χρήση αποκεντρωμένων κατοικιών σήμαινε επίσης ότι οι μετανάστες/τριες χωρίς χαρτιά που διέμεναν στις Εθνικές Εγκαταστάσεις Μετανάστευσης (LVV) δεν επηρεάστηκαν τόσο από την πανδημία σε σχέση με άλλες περιπτώσεις. Επίσης, η Ουτρέχτη συνεχίζει να δημιουργεί διαφορετικές διόδους έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει μετανάστες/τριες χωρίς χαρτιά στο πρόγραμμα LVV, παρά το αυστηρό και περιοριστικό εθνικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, στελέχη του δήμου ερευνούν την πιθανότητα να γίνουν τα «επαγγέλματα με ελλείψεις» μια (έμμεση) δίοδος για την νομιμοποίηση των μεταναστών/τριών χωρίς χαρτιά. Τομείς«επαγγελμάτων με ελλείψεις», για τα οποία υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση στην Ολλανδία, είναι η εκπαίδευση και τα ιατρικά επαγγέλματα.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Μελετητές και ειδικοί έχουν αναγνωρίσει την προσέγγιση της Ουτρέχτης και τον βαθμό επιτυχίας της, που ξεπερνά το 90%, στην επίλυση της «παράτυπης» νομικής κατάστασης περίπου 900 ατόμων την τελευταία δεκαετία. Το αποτέλεσμα ήταν η επίτευξη νόμιμης παραμονής για το 59% των περιπτώσεων μεταξύ του 2002 και του 2019. Αυτός ο βαθμός επιτυχίας είναι σημαντικά υψηλότερος από τον εθνικό μέσο όρο, και οι πολιτικοί σύμβουλοι της Ουτρέχτης συχνά αποδίδουν αυτή την επιτυχία στην τεχνογνωσία των τοπικών ΜΚΟ.

Πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα; Από ποιον;

Το 2018, ύστερα από χρόνια πολιτικής πίεσης από τους δήμους, η κυβέρνηση της Ολλανδίας έφτασε σε συμφωνία με την ένωση Ολλανδικών δήμων για τη δημιουργία ενός πανεθνικού δικτύου καταφυγίων και εγκαταστάσεων υποστήριξης μέσα από πέντε πιλοτικά προγράμματα που θα χρηματοδοτούνταν από την κεντρική κυβέρνηση. Ο σκοπός αυτών των εθνικών εγκαταστάσεων μετανάστευσης (LVV) είναι η συλλογική εργασία για την εύρεση βιώσιμων λύσεων για παράτυπους μετανάστες, μέσα από την καθοδήγησή τους προς την υποστηριζόμενη εθελούσια επιστροφή, την περαιτέρω μετανάστευση ή τη νομιμοποίηση της διαμονής τους. Αυτά τα καταφύγια απευθύνονται σε άτομα χωρίς δικαίωμα διαμονής και πρόσβαση στις κανονικές εγκαταστάσεις υποδοχής. Η Ουτρέχτη συμμετέχει σε αυτό το φιλόδοξο πιλοτικό πρόγραμμα από τον Απρίλιο του 2019.

Τι νέο υπάρχει το 2023;

Η πιλοτική φάση του έργου LVV για άτομα χωρίς κανονικό δικαίωμα παραμονής ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2022. Σύμφωνα με την τελική αξιολόγηση του έργου, βρέθηκε μια «μόνιμη λύση» για το 18% των συμμετεχόντων και μια «ημιμόνιμη λύση «για το 41% για το επισφαλές καθεστώς διαμονής τους. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι το πρόγραμμα είχε θετικό αντίκτυπο στην ψυχική ευεξία των συμμετεχόντων. Η ατομική υποστήριξη των ενδιαφερομένων διασφαλίζει μια πιο εντατική κοινωνική και πολιτική συζήτηση των προβλημάτων με τα οποία αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες μετανάστες. Μετά την πιλοτική φάση, η κεντρική κυβέρνηση συνεργασίας εξέτασε εάν το έργο θα μπορούσε να εισαχθεί σε εθνικό επίπεδο στην Ολλανδία και τελικά ήρθε σε συμφωνία το 2022 να επεκτείνει αυτό το είδος υποδοχής σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, τον Μάιο του 2023 η κεντρική κυβέρνηση δυστυχώς διέκοψε απροσδόκητα τη χρηματοδότηση των δήμων για καταλύματα LVV. Οι εμπλεκόμενες ΜΚΟ και η κοινωνία των πολιτών στους δήμους επέκριναν έντονα αυτήν την απόφαση.

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις