Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΣουάνσιΚοινοτική υποδοχή των νεοαφιχθέντων: το πρόγραμμα καθοδήγησης «Καλωσήρθατε στο Σουάνσι»

Τι αποτελεί έμπνευση;

Το πρόγραμμα καθοδήγησης «Καλωσήρθατε στο Σουάνσι» ήταν καθοριστικό στο να μετριάσει τις συνέπειες των κρατικών πολιτικών που συνδέονται με την εθνική πολιτική «εχθρικού περιβάλλοντος» του Ηνωμένου Βασιλείου (βλ. ενότητα για τη μεταναστευτική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου). Το πρόγραμμα αυτό δεν πέτυχε μονάχα την ένταξη των ατόμων με διαφορετικές ιστορικό μετανάστευσης στις τοπικές κοινότητες, αλλά επίσης άνοιξε την πόρτα στο ενδεχόμενο αυτό-οργάνωσης μεταξύ των αιτούντων άσυλο, έτσι ώστε να πολεμήσουν την απομόνωση τους, ασκώντας μια πολιτική ενδυνάμωσης, αντί μίας πολιτικής εξάρτησης.

Επικοινωνία

Swansea City of Sanctuary E-Mail: swansea@cityofsanctuary.org

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα καθοδήγησης διευκολύνει τη συνάντηση των εθελοντών με τους συμμετέχοντες – κυρίως διάσπαρτους αιτούντες άσυλο – και παρέχει πρακτική υποστήριξη, έτσι ώστε να καταπολεμήσει την αίσθηση απομόνωσης κατά την αρχική περίοδο της άφιξης τους. Οι τοπικές αρχές και η κοινωνία των πολιτών το επιτυγχάνουν αυτό με δύο τρόπους. Πρώτον, εργάζονται ενάντια στην κοινωνική απομόνωση που επιβάλλεται στους αιτούντες άσυλο ως μέρος της πολιτικής «εχθρικού περιβάλλοντος». Δεύτερον, διευκολύνουν την αυτό-οργάνωση, τη συνεργασία και την υποστήριξη μεταξύ των νεοαφιχθέντων και των αιτούντων άσυλο που βρίσκονταν στην πόλη για περισσότερο καιρό. Το εύρος των δραστηριοτήτων καθοδήγησης είναι μεγάλο, όμως τυπικά περιλαμβάνει: την επεξήγηση και την καθοδήγηση σχετικά με τις διαδρομές των λεωφορείων, καθώς και την επίδειξη τρόπων πρόσβασης σε υπηρεσίες, ασφαλών μερών συνάντησης στην πόλη, καθώς και στη βιβλιοθήκη, την παροχή βοήθειας σχετικά με διοικητικές διαδικασίες και τη διευκόλυνση της κοινωνικοποίησης των νεοαφιχθέντων.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, το πρόγραμμα ενισχύει τη εκμάθηση και την εξοικείωση των αιτούντων άσυλο με την περιοχή του Σουάνσι. Ο καθοδηγητής αρχίζει να υποστηρίζει τον αιτούντα άσυλο αμέσως μόλις αυτός δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα. Το κίνημα Σουάνσι, Πόλη-Καταφύγιο εκπαιδεύει τους εθελοντές καθοδηγητές με τη βοήθεια ενός υπαλλήλου ένταξης και στη συνέχεια δημιουργεί ζευγάρια με τους νεοαφιχθέντες. Η συνεργατική εργασία τους αποτελεί μια βραχυπρόθεσμη παρέμβαση, η οποία συνήθως έγκειται σε δύο έως οκτώ συνεδρίες, ανάλογα με την αξιολόγηση των αναγκών του συμμετέχοντος. Έτσι, οι διασκορπισμένοι αιτούντες άσυλο μπορούν να «βρουν το δρόμο τους» στην καινούργια αυτή κοινότητα. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ετησίως 40 με 50 καθοδηγητές και περίπου 120 καθοδηγούμενοι.

Πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα; Από ποιον;

Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκεται το πρόγραμμα Πόλεις-Καταφύγια της Ουαλίας, που χρηματοδοτήθηκε από το Big Lottery Grant μεταξύ του 2015 και 2018, και λειτούργησε σε συνεργασία με τη φιλανθρωπική οργάνωση Displaced People In Action (DPIA) του Κάρντιφ. Το πρόγραμμα πλέον ονομάζεται «Ένα καλύτερο καλωσόρισμα στο Σουάνσι». Συνεχίζει να λειτουργεί μέσω της συνεργασίας του προγράμματος Σουάνσι, Πόλη-Καταφύγιο με την Επιτροπή Εθελοντικών Υπηρεσιών της πόλης, που χρηματοδοτείται από την Εθνική Λοταρία (National Lottery). Η έκθεση αναφοράς των Διαπολιτισμικών Πόλεων που συνέταξε μια ομάδα ειδικών του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Σουάνσι, αναδεικνύει την υποστήριξη που πρόσφερε το Συμβούλιο του Σουάνσι στο τοπικό κίνημα Πόλεις-Καταφύγια. Για παράδειγμα, ο επίσημος συντονιστής για τη Μετανάστευση, τους Αιτούντες Άσυλο και τους Πρόσφυγες του Συμβουλίου του Σουάνσι είναι, ως δημοτικός σύμβουλος της πόλης, ιδιαίτερα ενεργός στο πρόγραμμα. (Συνέντευξη, Δεκέμβριος 2020).

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις