Πληροφορίες για την πόλη

Σουάνσι

Πρωτοστάτης του κινήματος ασύλου στην Ουαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κύρια Συμπεράσματα

  • 1

    Η χρηματοδότηση μελών του προσωπικού διασφαλίζει την συνέπεια στη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ΟΚΠ και των τοπικών αρχών.

  • 2

    Η ξεκάθαρη τοποθέτηση της ως φιλόξενη πόλη: η αναγνώριση του Σουάνσι ως η δεύτερη επίσημη Πόλη-Καταφύγιο της Μ. Βρετανίας τον Ιούνιο του 2010 αποτέλεσε αφορμή για να τονωθεί το αίσθημα υπερηφάνειας της πόλης.

  • 3

    Μια ισχυρή πολιτισμική και εθνική Ουαλική ταυτότητα συνυπάρχει με τη διαπολιτισμική ανοιχτότητα.

Τι καθιστά το Σουάνσι μοναδικό;

Η κουλτούρα φιλοξενίας: ως η δεύτερη πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου που χαρακτηρίστηκε Πόλη-Καταφύγιο, το Σουάνσι πρωτοστατεί στα ζητήματα ασύλου της Μ. Βρετανίας και της Ουαλίας. Το τοπικό κίνημα για το άσυλο έχει μεγάλο ιστορικό προώθησης μιας κουλτούρας φιλοξενίας προς τους πρόσφυγες και τους αιτούντες ασύλου.

Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες;

Η επικέντρωση της κοινωνίας των πολιτών στην άσκηση πολιτικής επιρροής: το Σουάνσι πέτυχε τον χαρακτηρισμό του ως Πόλη-Καταφύγιο με τη συμπαράσταση εκατοντάδων τοπικών ομάδων και την ομόφωνη υποστηρικτική απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο το 2010. Έτσι, ορίστηκε ως η πρώτη Πόλη-Καταφύγιο στην Ουαλία και στη συνέχεια το τοπικό κίνημα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην άσκηση πολιτικής πίεσης προς την κυβέρνηση της Ουαλίας να ανακηρυχθεί ως το πρώτο Έθνος-Καταφύγιο παγκοσμίως. Το Σουάνσι ήταν το πρώτο μέλος αυτού του δικτύου των Πόλεων-Καταφυγίων που εξασφάλισε ανεξάρτητη χρηματοδότηση για τη μισθοδοσία των μελών του προσωπικού: δύο θέσεις πλήρους απασχόλησης και μια μερικής απασχόλησης σε τρία χρόνια. Αυτό επέτρεψε στην ομάδα να έχει ισχυρή επιρροή στη διαμόρφωση των πολιτικών αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ποια είναι τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα μέχρι στιγμής;

Η προαγωγή των κοινωνικών δικαιωμάτων για τους μετανάστες: το Σουάνσι έχει πρωτοστατήσει στη δημιουργία κοινωνικών ευκαιριών για τους μετανάστες που κατοικούν στην πόλη και έχει βοηθήσει να προαχθούν τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Πρόσφατα, το δημοτικό συμβούλιο συμπλήρωσε τις κάρτες του προγράμματος διατροφής των αιτούντων ασύλου κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. Αυτό σηματοδότησε την πρώτη φορά που τοπικά κονδύλια χρησιμοποιήθηκαν για να ενισχύσουν τα επιδόματα του Υπουργείου Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πολιτικές δράσεις και η προάσπιση τους και εκτός πόλεως

Το σχέδιο δράσης της Ουαλίας για «την παρακολούθηση και την άμβλυνση των χειρότερων επιπτώσεων των μεταρρυθμίσεων της βρετανικής κυβέρνησης στο κράτος πρόνοιας» βοήθησε το Σουάνσι να αμφισβητήσει, έμμεσα, την προσπάθεια κανονικοποίησης της πολιτικής «εχθρικού περιβάλλοντος» που ασκεί η κυβέρνηση της Μ. Βρετανίας.

Μέλος στα ακόλουθα δίκτυα

Κατεβάστε την πλήρη έκθεση της πόλης

Η έκθεση της πόλης περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης της πόλης και επιλεγμένες τοπικές προσεγγίσεις. Έκθεση από το 2021, επικαιροποιημένη το 2023.

Κατεβάστε την έκθεση

Πολιτικό πλαίσιο: Ηνωμένο Βασίλειο

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������