O mieście

Swansea

Pionier Ruchu Azylowego w Walii i Wielkiej Brytanii

Kluczowe wnioski

  • 1

    Specjalnie wyznaczeni przedstawiciele władz lokalnych zapewniały lepszą współpracę z grupami społeczeństwa obywatelskiego i urzędami.

  • 2

    Promowanie gościnnego miasta: W czerwcu 2010 r. Swansea oficjalnie uznano za drugie Miasto Azylowe w Wielkiej Brytanii, co wzbudziło obywatelską dumę.

  • 3

    Silna kulturowa i narodowa tożsamość walijska współistnieje z otwartością międzykulturową.

Co czyni miasto wyjątkowym?

Kultura gościnności: Swansea, drugie Miasto Azylowe Wielkiej Brytanii, jest pionierem otwartości zarówno w Zjednoczonym Krolestwie, jak i w samej Walii. Lokalna inicjatywa obywatelska prowadzona przez Ruch Azylowy ma długą tradycję krzewienia kultury gościnności wobec uchodźców i osób ubiegających się o azyl.

Jakie są kluczowe czynniki?

Społeczeństwo obywatelskie skoncentrowane na rezultatach: Swansea uzyskało status Miasta Azylowego dzięki wsparciu ponad stu lokalnych grup i jednogłośnej uchwale rady miasta w 2010 r. Czyni je to pierwszym Miastem Azylowym w Walii; lokalny ruch obywatelski odegrał ważną rolę w naciskach na rząd walijski, by ogłosił Walię pierwszym na świecie Narodem Azylowym. Miasto Azylowe Swansea było pierwszym w krajowej sieci wsparcia, które zorganizowało niezależne finansowanie dwóch pełnoetatowych członków rady miasta i jednego niepełnoetatowego członka przez trzy lata. Umożliwiło to grupie wywieranie silnego wpływu na politykę władz lokalnych.

Jakie są najważniejsze dotychczasowe rezultaty?

Wspieranie praw socjalnych imigrantów: Swansea jest pionierem w zakresie zapewniania ułatwień socjalnych dla migrantów i chętnie przyznaje im prawa socjalne. Niedawno lokalny samorząd pomógł uzupełnić karty programu żywnościowego dla osób ubiegających się o azyl podczas pandemii COVID-19. Był to pierwszy przypadek wykorzystania lokalnych funduszy do uzupełnienia świadczeń brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Działalność polityczna i rzecznictwo ponad poziomem miasta

Walijski plan działania mający na celu „monitorowanie i dążenie do złagodzenia najgorszych skutków reform opieki społecznej rządu brytyjskiego” pomógł Swansea pośrednio zakwestionować normatywne ramy brytyjskiej polityki „wrogiego otoczenia”.

Członek następujących sieci

Pobierz pełny raport miasta

Raport miasta zawiera więcej informacji na temat polityki migracyjnej i integracyjnej miasta oraz wybór lokalnych podejść. Raport z 2021 r., zaktualizowany w 2023 r.

Pobierz raport

Wielka Brytania – kontekst polityczny

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������