Moving Cities
Inspirujące strategie

SwanseaPrzyjęcie we wspólnocie: program mentorski „Witamy w Swansea".

Co jest inspirujące?

Program mentorski „Witamy w Swansea" jest kluczowy w łagodzeniu skutków polityki państwa związanej z narodową polityką Wielkiej Brytanii „wrogiego środowiska" (patrz rozdział o polityce migracyjnej Wielkiej Brytanii). Program jest nie tylko skuteczny w ułatwianiu procesu integracji pomiędzy osobami o różnym pochodzeniu migracyjnym w społecznościach lokalnych, ale także otwiera potencjał samoorganizacji pomiędzy osobami ubiegającymi się o azyl w celu przeciwdziałania ich izolacji, tworząc politykę upodmiotowienia, a nie zależności.

Kontakt

Swansea City of Sanctuary

E-Mail: swansea@cityofsanctuary.org

Jak to działa?

Program mentorski ułatwia spotkanie wolontariuszy i uczestników programu — głównie nowo przybyłych osób ubiegających się o azyl — oraz zapewnia praktyczne wsparcie w celu złagodzenia doświadczenia izolacji w początkowym okresie pobytu. Władze lokalne i społeczeństwo obywatelskie łagodzą efekty nieprzyjaznego środowiska w dwojaki sposób. Po pierwsze, pracują one nad zapobieganiem i przeciwdziałaniem izolacji społecznej, do której osoby ubiegające się o status uchodźcy są zmuszane ze względu na nieprzyjazne środowisko. Po drugie, ułatwiają samoorganizację, współpracę i pomoc pomiędzy nowo przybyłymi a osobami ubiegającymi się o status uchodźcy, które są w mieście od dłuższego czasu. Działania mentorskie mają szeroki zakres, ale zazwyczaj obejmują: wyjaśnianie i pokazywanie tras autobusów, jak również dostęp do usług lub bezpiecznych miejsc w mieście, gdzie można się spotkać, przyprowadzanie nowo przybyłych do biblioteki, pomaganie im w procedurach administracyjnych lub spotkania towarzyskie.

Jaki jest rezultat?

Dzięki tym działaniom program zwiększa wiedzę i znajomość regionu Swansea wśród nowych osób ubiegających się o status uchodźcy. Mentor lub mentorka wspiera osobę ubiegającą się o azyl natychmiast po skierowaniu jej do projektu. Ruch „Swansea City of Sanctuary" (Miasto Azylowe) szkoli mentorów-ochotników za pośrednictwem pracownika ds. integracji, a następnie łączy ich z podopiecznymi. Ich wspólna praca ma charakter krótkoterminowej interwencji, składającej się zazwyczaj z dwóch do ośmiu sesji, w zależności od oceny potrzeb uczestnika. Pozwala to rozproszonym osobom ubiegającym się o status uchodźcy „odnaleźć się" w nowej społeczności. W programie bierze udział od 40 do 50 mentorów i około 120 podopiecznych rocznie.

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

Projekt Walijskie Miasta Azylowe był pionierem inicjatywy, która finansowana była przez Big Lottery Grant w latach 2015—2018 i prowadzona we współpracy z Displaced People in Action (DPIA) w Cardiff. Program nazywa się teraz „Cieplejsze powitanie w Swansea". Jest on nadal prowadzony w ramach partnerstwa między Swansea City of Sanctuary i Swansea Council of Voluntary Services, finansowanego przez National Lottery. W sprawozdaniu Intercultural Cities sporządzonym przez zespół ekspertów Rady Europy, podkreślono, w jaki sposób w prowadzeniu tego programu Rada Swansea wspierała lokalny ruch Miasta Azylowe. Na przykład, oficjalny koordynator ds. Migracji, Osób Ubiegających się o Azyl i Uchodźców w Radzie Swansea jest, jako lokalny radny, mocno zaangażowany w projekt (Wywiad, grudzień 2020).

Wszystkie inspirujące strategie