Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΤίλμπουρχΠεριφερειακή Συμβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων: «Τίποτα για εμάς δίχως εμάς»

Τι αποτελεί έμπνευση;

Οι πολιτικοί σύμβουλοι του Τίλμπουρχ δηλώνουν ότι η μεταναστευτική διακυβέρνηση της πόλης χαρακτηρίζεται από μια προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω», που «μαθαίνει μέσα από την πράξη». Οι προοπτικές των προσφύγων του Τίλμπουρχ είναι θεμελιώδεις σε αυτή τη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης των ήδη υπαρχόντων αλλά και των μελλοντικών προγραμμάτων του δήμου. Η Περιφερειακή Συμβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων αποτελείται από δώδεκα μέλη και πραγματοποιεί μηνιαίες συναντήσεις. Είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Επιτροπής Μεταναστών. Οι εμπειρογνώμονες του δικτύου Ολλανδικών πόλεων το αναγνώρισαν ως υποδειγματική πρακτική της συμμετοχικής χάραξης πολιτικής «από κάτω προς τα πάνω».

Πώς λειτουργεί;

Ο δήμος ζήτησε από την επιτροπή να συντάξει μια αναφορά για τις πολιτικές της σχετικά με τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Κάθε μέλος εστίασε σε ένα συγκεκριμένο θέμα, και κάποια μέλη πραγματοποίησαν σύντομες έρευνες έτσι ώστε να αποκαλύψουν διαφορετικές πτυχές από τις εμπειρίες των προσφύγων σχετικά με τις πολιτικές του Τίλμπουρχ. Σε σύγκριση με την πρώτη προσπάθεια της πόλης, αυτή η Περιφερειακή Συμβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων είναι λιγότερο ετερογενής αλλά πιο δομημένη. Τα περισσότερα μέλη της μιλούν Αγγλικά ή/και Ολλανδικά, ενώ τα περισσότερα έχουν λάβει ανώτατη εκπαίδευση. Η επιτροπή συντονίζεται από έναν πρόεδρο που έχει πρόσφατη προσφυγική εμπειρία και εργάζεται στο δήμο. Σύμφωνα με τους πολιτικούς συμβούλους του Τίλμπουρχ αυτή η δομή, καθώς και η αφοσίωση και η τεχνογνωσία του προέδρου, συνέβαλαν στην επιτυχία της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η Συμβουλευτική Επιτροπή συνέταξε μια έκθεση αναφοράς στην οποία εξέταζε και διερευνούσε λεπτομερώς διάφορες διαστάσεις των προσφυγικών προγραμμάτων και πολιτικών του Τίλμπουρχ. Η αναφορά αναδείκνυε μεν περισσότερα προβλήματα και ανεκμετάλλευτες δυνατότητες σε διάφορες τοπικές πολιτικές, όμως η συμβουλευτική διαδικασία ήταν υποσχόμενη. Αυτό οφειλόταν, εν μέρει, στην επιλογή του μέσου: δηλαδή ένα μακροσκελές γραπτό ραπόρτο. Αφού συμβουλεύτηκαν τον πρόεδρο και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, το Τίλμπουρχ και οι τοπικοί συνεργαζόμενοι δήμοι διάλεξαν ένα διαφορετικό μέσο. Πλέον, η Συμβουλευτική Επιτροπή προσφέρει συνεχείς συμβουλές -είτε της ζητηθεί είτε όχι- σχετικά με συγκεκριμένα προγράμματα και πολιτικές παρεμβάσεις μέσα από συναντήσεις ειδικών ομάδων εργασίας. Το 2020, η Συμβουλευτική Επιτροπή βοήθησε στον έλεγχο και τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην επικοινωνία με το δήμο. επίσης προσέφερε συμβουλές για την ανάπτυξη ενός κοινού οράματος πάνω στην πολιτική ένταξη των δήμων στην περιοχή της «Καρδιάς της Βραβάντης».

Πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα; Από ποιον;

Το 2018, οι αρχαιότεροι πολιτικοί σύμβουλοι του Τίλμπουρχ επέστρεψαν από μια συνάντηση στις Βρυξέλλες σχεδιάζοντας να δημιουργήσουν μια συμβουλευτική επιτροπή για πρόσφυγες, με την ελπίδα ότι αυτό θα ενίσχυε και θα συγκροτούσε τις πολιτικές ένταξης στο Τίλμπουρ. Η άμεση έμπνευση τους ήταν η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή Μεταναστών (EMAB). Ξεκίνησαν να εργάζονται και δημιούργησαν αρχικά μια μικρή επιτροπή, στο πνεύμα του σλόγκαν «Τίποτα για εμάς Δίχως εμάς». Μέχρι και τα τέλη του 2018, όμως, συνειδητοποίησαν ότι αυτή η πρώτη προσπάθεια δεν είχε ιδιαίτερα συγκεκριμένη κατεύθυνση και της έλειπε ο συντονισμός. Το Μάρτιο του 2019 αντικατέστησαν αυτή την πρώτη συμβουλευτική επιτροπή με την Περιφερειακή Συμβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων.

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις