Moving Cities
Inspirujące strategie

TilburgRegionalny Komitet Doradczy ds. Uchodźców: „Nic o nas bez nas”

Co jest inspirujące?

Doradcy polityczni w Tilburgu podkreślają, że zarządzanie migracją charakteryzuje się oddolnym podejściem „uczenia się przez działanie". Perspektywa uchodźców w Tilburgu jest niezbędna w procesie dopracowywania istniejących i przyszłych projektów gminy. Regionalny Komitet Doradczy ds. Uchodźców składa się z 12 członków i członkiń i spotyka się co miesiąc. Jest on wzorowany na wytycznych Europejskiego Komitetu Doradczego do spraw Migrantów. Holenderscy eksperci ds. działania miejskich sieci wsparcia uznali go za wzorcową praktykę w zakresie kształtowania polityki opartej na uczestnictwie.

Kontakt

Władze miasta poprosiły radę o napisanie raportu na temat jej polityki dotyczącej uznanych uchodźców. Każdy z członków skupił się na konkretnym temacie, a niektórzy przeprowadzili krótkie projekty badawcze, aby odkryć różne doświadczenia uchodźców z działaniami prowadzonymi przez miasto Tilburg.. Pracami rady kieruje osoba, który pochodzi z rodziny uchodźczej i pracuje w urzędzie miasta. Według doradców politycznych z Tilburga, taka struktura oraz zaangażowanie i wiedza osoby przewodniczącej przyczyniły się do sukcesu komitetu doradczego.

Jak to działa?

Władze miasta poprosiły radę o napisanie raportu na temat jej polityki dotyczącej uznanych uchodźców. Każdy z członków skupił się na konkretnym temacie, a niektórzy przeprowadzili krótkie projekty badawcze, aby odkryć różne doświadczenia uchodźców z działaniami prowadzonymi przez miasto Tilburg. W porównaniu z pierwszą próbą Tilburga, Regionalny Komitet Doradczy ds. Uchodźców jest mniej zróżnicowany, ale bardziej ustrukturyzowany. Większość członków mówi po angielsku i/lub niderlandzku, a wielu z nich posiada wyższe wykształcenie. Pracami rady kieruje osoba, który pochodzi z rodziny uchodźczej i pracuje w urzędzie miasta. Według doradców politycznych z Tilburga, taka struktura oraz zaangażowanie i wiedza osoby przewodniczącej przyczyniły się do sukcesu komitetu doradczego.

Jaki jest rezultat?

W pierwszym roku swojej działalności Komitet Doradczy wydał raport, w którym wyszczególnił i przeanalizował różne aspekty programów i polityki Tilburga w kwestii uchodźców. Raport ten wskazał na różne problemy i niewykorzystany potencjał w lokalnych strategiach, ale to proces doradczy był wyzwaniem. Wynikało to po części z formatu raportu, który był długi i pisemny. Po konsultacji z przewodniczącym i członkami Rady Doradczej, Tilburg i jego regionalne gminy partnerskie zdecydowały się na inny format. Obecnie Rada Doradcza oferuje ciągłe doradztwo w zakresie konkretnych projektów i interwencji politycznych poprzez spotkania grup fokusowych. W 2020 r. komitet doradczy pomógł poprawić i sprawdzić dostępność komunikacji gminnej. Zaoferował również wkład w opracowanie wspólnej wizji integracji obywatelskiej dla gmin w regionie „Serce Brabancji".

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

W 2018 r. starsi doradcy polityczni Tilburga wrócili ze spotkania w Brukseli z planem utworzenia rady doradczej ds. uchodźców, z nadzieją, że umożliwi to bardziej strukturalne ujęcie perspektywy uchodźców w rozwoju polityki Tilburga. Bezpośrednią inspiracją był Europejski Komitet Doradczy ds. Migrantów (EMAB). Zabrali się do pracy i zaczęli od małej rady, ustanowionej w duchu „Nic o nas bez nas". Pod koniec 2018 r. zdali sobie sprawę, że ta pierwsza próba miała zbyt otwarte założenia i brakowało jej wyraźnej koordynacji. W marcu 2019 r. zastąpili tę pierwszą radę doradczą, regionalną radą doradczą ds. uchodźców.

Wszystkie inspirujące strategie