Moving Cities
O mieście

Tilburg

Innowacje lokalne, które wpływają na prawo krajowe

Kluczowe wnioski

  • 1

    Pragmatyczne i innowacyjne rozwiązania lokalne w Tilburgu stały się częścią nowego krajowego projektu ustawy integracyjnej po tym, jak miasto szybko zareagowało na braki w poprzednim ustawodawstwie krajowym.

  • 2

    Współpraca regionalna z sąsiednimi gminami pozwala łączyć istniejące zasoby i silniej wpływać na sytuację uchodźców mieszkających w regionie.

  • 3

    Polityka integracyjna ma na celu stworzenie stabilnego środowiska dla migrantów poprzez wzajemne zobowiązanie między administracją, a nowo przybyłymi.

Co czyni miasto wyjątkowym?

Regionalna solidarność i sprawnie wprowadzane innowacje polityce: To, co odróżnia Tilburg od innych postępowych holenderskich gmin, to skupienie się na regionalnej solidarności oraz partnerstwie, co pozwala na łączenie zasobów i skuteczniejsze lobbowanie na poziomie krajowym. Co więcej, migranci są aktywnie zaangażowani w procesy polityczne, a polityka migracyjna ma na celu stworzenie stabilnego środowiska opartego na wzajemnym zaangażowaniu i współpracy między administracją i nowo przybyłymi.

Na czym koncentruje się lokalna polityka migracyjna?

Pragmatyzm i wytrwałość się opłacają: Historia Tilburga opowiada o pragmatyzmie i wytrwałości, a nie o miejskim nieposłuszeństwie. Podejście miasta do zarządzania migracją charakteryzuje się konsekwentnym stosowaniem cichej dyplomacji, koordynacją pomiędzy holenderskimi sieciami wsparcia oraz bliską współpracą z partnerami lokalnymi i regionalnymi w celu wzmocnienia wpływu na poziomie krajowym i lobbowania na rzecz zmian w holenderskiej polityce migracyjnej.

Post-industrial development in Tilburg’s city centre
Post-industrial development in Tilburg’s city centre ©Municipality of Tilburg

Jakie są najważniejsze dotychczasowe rezultaty?

Ponadprzeciętny udział uchodźców w rynku pracy: Tilburg ulepszył lokalne środki włączenia społecznego dzięki eksperymentalnemu programowi pilotażowemu Język, Orientacja i Uczestnictwo (TOP). W rezultacie zarówno uczestnictwo uchodźców w rynku pracy, jak i zapisy do szkół w Tilburgu są wyższe niż średnia krajowa. Rząd krajowy przyjął kilka rozwiązań opracowanych w Tilburgu, włączono je też do nowej holenderskiej ustawy o integracji, która weszła w życie 1. stycznia 2022 r.

Działalność polityczna i rzecznictwo ponad poziomem miasta

Tilburscy urzędnicy publiczni biorą udział w kilku międzynarodowych sieciach wsparcia zajmujących się uchodźtwem i migracją. Wraz z grupami społeczeństwa obywatelskiego miasto wywiera nacisk na poziomie krajowym, współpracują z Amsterdamem w kwestii dostępności mieszkań, a także z koalicją kilku holenderskich miast deklarujących gotowość do zapewnienia schronienia nieletnim bez opieki.

Członek następujących sieci

city of Tilburg
© Municipality of Tilburg

Pobierz pełny raport miasta

Raport miasta zawiera więcej informacji na temat polityki migracyjnej i integracyjnej miasta oraz wybór lokalnych podejść. Raport z 2021 r., zaktualizowany w 2023 r.

Pobierz raport

Holandia – kontekst polityczny

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������