Inspirujące strategie

TilburgProgram "Język, Orientacja, Partycypacja" (TOP) w Tilburgu

Co jest inspirujące?

Tym, co czyni TOP tak inspirującym, jest fakt, że powstał on w trudnych okolicznościach — w odpowiedzi na kontrowersyjną Deklarację Uczestnictwa dla nowo przybyłych, która w wąskim zakresie skupia się na wartościach i normach. Urzędnicy z Tilburga zdecydowali się na pragmatyczne i strategiczne podejście. Dostrzegli w Deklaracji Uczestnictwa możliwość wypowiedzenia się na temat centralnie koordynowanej krajowej polityki integracji obywatelskiej i potraktowali ją jako kamień milowy do opracowania zintegrowanego programu trwającego 12 tygodni. Zamiast skupiać się wyłącznie na normach i wartościach, program orientacyjny Tilburga został dostosowany do różnych potrzeb i zainteresowań nowo przybyłych.

Kontakt

Gemeente Tilburg (Gmina Tilburg)

Jak to działa?

Celem kursów "Język, Orientacja i Uczestnictwo" jest przyjęcie nowo przybyłych w mieście oraz zaoferowanie programu integracyjnego skoncentrowanego na osobistym planie działania. Plany te można dostosować do indywidualnych umiejętności, kompetencji i zainteresowań. Na przykład, warsztaty orientacyjne skupiają się na poznawaniu miasta i dzielnic, obiektów, usług oraz inicjatyw społecznych.

Jaki jest rezultat?

Doradcy polityczni z Tilburga chcieli złagodzić trudną tranzycję z życia w ośrodkach dla uchodźców do życia po uznaniu statusu. W wyniku działań TOP, udział osób uchodźczych w rynku pracy i uczestnictwo w edukacji w Tilburgu są wyższe niż średnia krajowa. Ministerstwo krajowe przyjęło kilka środków opracowanych w Tilburgu i innych postępowych gminach, takich jak podejście do Osobistego Planu Działania, i włączyło je do Nowej Holenderskiej Ustawy Integracyjnej (która zostanie wprowadzona w życie w 2022 r.).

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

Tilburscy decydenci i urzędnicy polityczni zainicjowali TOP w odpowiedzi na Deklarację Uczestnictwa. Zadanie organizowania warsztatów w ramach Deklaracji Uczestnictwa spoczywa na holenderskich gminach, które otrzymują na ten cel wsparcie finansowe. Wiele holenderskich gmin ogranicza się do niezbędnego minimum, ponieważ prawo wymaga jedynie jednodniowych warsztatów na temat holenderskich norm i wartości, wraz z towarzyszącą im uroczystością. W Tilburgu administracja postanowiła jednak nadrobić krajowe braki, tworząc eksperymentalny program pilotażowy, który od tego czasu stał się zachęcającym przykładem sukcesu.

Wszystkie inspirujące strategie