Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΤίλμπουρχΠρόγραμμα «Γλώσσα, προσανατολισμός και συμμετοχή»

Τι αποτελεί έμπνευση;

Αυτό που καθιστά το πρόγραμμα TOP τόσο μεγάλη πηγή έμπνευσης είναι ότι γεννήθηκε μέσα σε αντίξοες συνθήκες, ως απάντηση στην αμφιλεγόμενη δήλωση συμμετοχής για τους νεοαφιχθέντες, η οποία εστιάζει συγκεκριμένα σε αξίες και νόρμες. Οι επίσημοι του Τίλμπουρχ επέλεξαν μια πραγματιστική, στρατηγική προσέγγιση. Είδαν στην δήλωση συμμετοχής, την ευκαιρία για να έχουν δικαίωμα λόγου σχετικά με την κεντρικά συντονισμένη εθνική πολιτική ένταξης – και την αντιμετώπισαν ως θεμέλιο λίθο για να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα ένταξης διαρκείας 12 εβδομάδων. Αντί να εστιάσει μόνο σε νόρμες και αξίες, το πρόγραμμα προσανατολισμού του Τίλμπουρχ ήταν κομμένο και ραμμένο στις διαφορετικές ανάγκες και συμφέροντα των νεοαφιχθέντων.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα;

Ο στόχος του προγράμματος «Γλώσσα, προσανατολισμός και συμμετοχή» είναι η έγκαιρη υποδοχή των νεοαφιχθέντων στην πόλη και η προσφορά ενός προγράμματος ένταξης που θα εστιάζει σε ένα προσωποποιημένο σχέδιο δράσης. Τα σχέδια αυτά προσαρμόζονται στις ικανότητες, τα προσόντα και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. Για παράδειγμα, τα εργαστήρια προσανατολισμού επικεντρώνονται στην γνωριμία με την πόλη και τις συνοικιακές εγκαταστάσεις, υπηρεσίες και πρωτοβουλίες υποδοχής.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Οι πολιτικοί σύμβουλοι του Τίλμπουρχ ήθελαν να αμβλύνουν τη σκληρή μετάβαση από τη ζωή στα κέντρα υποδοχής στη ζωή μετά τη νομική αναγνώριση. Ως αποτέλεσμα του προγράμματος TOP, η συμμετοχή των προσφύγων στην αγορά εργασίας και το εκπαιδευτικό σύστημα είναι υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο. Το Υπουργείο υιοθέτησε πολλά μέτρα που αναπτύχθηκαν στο Τίλμπουρχ και άλλους προοδευτικούς δήμους, όπως η προσέγγιση του στο Προσωποποιημένο σχέδιο δράσης, και τους ενσωμάτωσε στο νέο Νομοσχέδιο Ένταξης της Ολλανδίας που αναμένεται να εφαρμοστεί το 2022.

Πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα; Από ποιον;

Οι σχεδιαστές πολιτικής και οι πολιτικοί του Τίλμπουρχ σχεδίασαν το πρόγραμμα TOP ως απάντηση στην δήλωση συμμετοχής. Η ευθύνη της οργάνωσης των εργαστηρίων για τη δήλωση συμμετοχής ανήκει στους Ολλανδικούς δήμους, οι οποίοι λαμβάνουν χρηματοδότηση για να τα οργανώσουν. Πολλοί Ολλανδικοί δήμοι πράττουν το ελάχιστο, καθώς ο νόμος απαιτεί μόνο ένα μονοήμερο εργαστήριο σχετικά με τις Ολλανδικές νόρμες και αξίες, καθώς και μια τελετή αποφοίτησης. Στο Τίλμπουρχ, όμως, η διοίκηση αποφάσισε να αντισταθμίσει τις εθνικές ελλείψεις δημιουργώντας ένα πειραματικό πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο έκτοτε αποτελεί μια αισιόδοξη ιστορία επιτυχίας.

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις