Moving Cities
Inspirujące strategie

BarcelonaDocumento de vecindad (dokument sąsiedzki): Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania

Co jest inspirujące?

Od 2017 r. „documento de vecindad” (dokument sąsiedzki), wydawany przez radę miasta, może pomóc osobom bez udokumentowanego statusu udowodnić ich poziom poczucia przynależności i integracji w Barcelonie. Wniosek wymaga, aby wnioskodawca lub wnioskodawczyni był lub była w  nieustabilizowanej sytuacji, miał co najmniej 18 lat, mógł/mogła udowodnić, że mieszka w Hiszpanii od co najmniej 12 miesięcy, i był/była zarejestrowany/a (empadronamiento) w gminie Barcelona w sposób ciągły przed złożeniem wniosku.

Jak to działa?

Dokument sąsiedzki jest ważny przez jeden rok. Może on być wykorzystany jako dowód w sprawach dotyczących zatrzymania i deportacji oraz może być brany pod uwagę przez sędziów i trybunały podejmujące decyzje w takich sprawach. Miasto poświadcza ten dokument, który potwierdza przynależność danej osoby do miasta. W przeciwieństwie do nowojorskiego dokumentu tożsamości, który umożliwia jego posiadaczom dostęp do publicznych usług społecznych i kulturalnych, documento de vecindad służy przede wszystkim do potwierdzania pobytu w Hiszpanii przez co najmniej 12 miesięcy, co stanowi minimalny okres wymagany przez prawo hiszpańskie do uregulowania statusu prawnego. Dokument ten nie jest jednak prawnie wiążący dla władz państwowych, więc to, czy władze imigracyjne go zaakceptują, pozostaje kwestią uznaniową.

Jaki jest rezultat?

Efekt wprowadzenia „documento de vecindad” jest bez wątpienia bardziej pozytywny z politycznego i symbolicznego punktu widzenia. Barceloński dokument sąsiedzki może być uznany za jeden z pierwszych środków służących zapewnieniu ochrony w Europie, wzorowanym na amerykańskim modelu Miasta Azylowego (Sanctuary City).

Wszystkie inspirujące strategie