Moving Cities
Inspirujące strategie

BarcelonaProgram Nausica: Holistyczne podejście do przyjęcia w społeczności lokalnej i inkluzji społecznej

Co jest inspirujące?

Miejski program przyjmowania w gminie i inkluzji społecznej Nausica rozpoczął się w kwietniu 2016 r. Ma on na celu wzmocnienie usług SAIER i oferuje ochronę i pomoc osobom ubiegającym się o azyl, które są już w Barcelonie i otrzymują niewielką lub żadną pomoc ze strony ograniczonego państwowego systemu przyjmowania i integracji. Zintegrowane podejście oznacza, że uczestnicy są postrzegani jako osoby o wzajemnie powiązanych potrzebach, pozwalając również organizacjom miejskim i organizacjom pozarządowym zaangażowanym w program koordynować swoje wysiłki.

Jak to działa?

Nausica oferuje usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania oraz specjalistyczne interwencje dla osób lub rodzin, które wystąpiły o ochronę międzynarodową, a nadal znajdują się w sytuacji zagrożenia i wykluczenia społecznego. Program obejmuje zintegrowaną pomoc w zakresie zakwaterowania, pomocy prawnej, pracy i szkoleń językowych. Nausica jest więc jednocześnie projektem przyjmowania do wspólnoty i programem praw socjalnych. Skupienie programu na autonomii społecznej pokazuje ważny zwrot od czysto ekonomicznej koncepcji autonomii w kierunku docenienia znaczenia uczestnictwa w działaniach grupowych i wspólnotowych, sieci przyjaźni oraz możliwości dostępu do zasobów miejskich (opieka zdrowotna, biblioteki, domy kultury itp.) bez profesjonalnej pomocy.

Jaki jest rezultat?

Dwie niezależne ewaluacje z 2017 i 2019 roku pokazują, że choć program dociera tylko do nielicznych potrzebujących, odniósł sukces w poprawie autonomii społecznej i ekonomicznej, a także znajomości języka hiszpańskiego wśród uczestników. Raport OECD z 2018 r. nawet rekomenduje program jako model dla innych miast. Podobne programy stosują już Walencja, Saragossa, Sabadell, Sant Boi de Llobregat i El Prat de Llobregat.

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

Podobnie jak inne obszary polityki komunalnej w Barcelonie, Nausica została stworzona przy udziale wielu organizacji pozarządowych, grup obywatelskich i organów miejskich. Chociaż, przynajmniej teoretycznie, osoby uchodźcze i ubiegające się o ochronę międzynarodową bez własnych środków mogą korzystać z programu krajowego, wielu z nich jest wykluczonych z różnych powodów. Może to wynikać z faktu, że zostali oni odesłani do Hiszpanii w ramach stosowania rozporządzenia dublińskiego, należą do określonej grupy społecznej, ich stan zdrowia lub orientacja seksualna sprawiają, że pobyt w mieszkaniu grupowym jest dla nich niewskazany. Nausica jest zatem równoległym programem przyjmowania i integracji, który ma na celu złagodzenie niedociągnięć programów państwowych w zakresie przyjmowania (acogida) i autonomii społecznej (autonomía social).

Co nowego w 2023 roku?

Wyniki programu z ewaluacji w 2020 roku są godne uwagi: Spośród uczestników, którzy osiągnęli dwuletni termin uczestnictwa lub zdecydowali się na wcześniejszy wyjazd, 73 proc. znalazło mieszkanie, 52 proc. było zatrudnionych lub samozatrudnionych, a 63 proc. było w stanie wykazać się umiejętnościami pisania po hiszpańsku.

Wszystkie inspirujące strategie