Moving Cities
Inspirujące strategie

LiwadiaProgram nadzwyczajnego wsparcia na rzecz integracji i zakwaterowania (ESTIA)

Co jest inspirujące?

Zakwaterowanie migrantów i migrantek w centrum miasta, a nie w hot spotach, stworzyło korzystną sytuację zarówno dla nich, jak i dla lokalnej gospodarki. Od 2016 r. w ramach programu ESTIA wynajęto około 70 mieszkań, co skutkowało zakwaterowaniem ponad 1500 osób uchodźczych w mieście Liwadia. Projekt ten pozwolił im osobom uchodźczym na szybsze zaznajomienie się z nowym środowiskiem, a także stworzył kilka nowych możliwości zatrudnienia dla lokalnej gospodarki. Ważnym czynnikiem sukcesu był ciągły dialog pomiędzy odpowiedzialnymi politykami i lokalną społecznością.

Kontakt

KEDIL - przedsiębiorstwo gminy Liwadia służące dobru powszechnemu ESTIA Programm

E-mail: info-estia@kedhl.gr

Jak to działa?

Oprócz zakwaterowania, Przedsiębiorstwo Pożytku Publicznego Gminy Liwadia (KEDYL) oferuje również wsparcie socjalne. Przede wszystkim, poprzez program ESTIA, dzieci uchodźcze są zapisywane do szkół publicznych. Dostępna jest pomoc w kwestiach medycznych, na przykład umawianie wizyt i towarzyszenie osobom w drodze do szpitala lub lekarza, a także zapewnienie opieki w trakcie całego procesu medycznego i jego kontynuacji. Wreszcie, personel KEDIL pomaga im w wypełnianiu różnych dokumentów urzędowych, których potrzebują.

Jaki jest rezultat?

Od 2016 r. w mieszkaniach miasta Liwadia zamieszkało łącznie 1500 uchodźców. Program ESTIA przyniósł również ważne korzyści ekonomiczne dla lokalnej społeczności. Puste mieszkania mogły być teraz wynajmowane, zapewniając istotny dochód właścicielom domów, lokalnym wykonawcom oraz innym usługodawcom. Według szacunków KEDIL, od czasu uruchomienia programu ESTIA do lokalnej gospodarki trafiło 5 milionów euro. Na przestrzeni lat te istotne korzyści ekonomiczne zmieniły nawet opinię sceptycznie nastawionych mieszkańców w kierunku większej otwartości . Jak podkreśliła w publicznych wywiadach była burmistrzyni Liwadii, Giota Poulou, projekty te w znacznym stopniu przyczyniły się do usprawnienia lokalnej administracji, co przyniesie korzyści również lokalnym mieszkańcom.

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

Liwadia była pierwszą średniej wielkości gminą, po Atenach i Salonikach, która zdecydowała się na prowadzenie programu ESTIA poprzez Przedsiębiorstwo Pożytku Publicznego Gminy Liwadia (KEDIL). W ciągu dwóch miesięcy KEDIL zdołał znaleźć, wynająć i wyposażyć 55 mieszkań.

Co nowego w 2023 roku?

Program ESTIA został przerwany przez rząd grecki w styczniu 2023 r. po siedmiu latach . „Ponieważ liczba osób ubiegających się o azyl w naszym kraju drastycznie spadła, procedury azylowe zostały przyspieszone, a bezpieczeństwo i warunki życia w obiektach zakwaterowania znacznie się poprawiły, program zakwaterowania [...] spełnił swoją misję” - powiedział grecki minister ds. migracji i azylu Notis Mitarakis w komunikacie prasowym

Wszystkie inspirujące strategie