Moving Cities
O mieście

Liwadia

Tu zyskują i nowi przybysze, i lokalna gospodarka

Kluczowe wnioski

  • 1

    Przykład Liwadii dowodzi, że jeżeli władze miasta angażują się w tworzenie struktur umożliwiających przyjmowanie uchodźców, może to przynieść wielorakie korzyści zarówno samym uchodźcom, jak i lokalnym społecznościom.

  • 2

    Dobra komunikacja z mieszkańcami była kluczem do sukcesu programów mieszkaniowych, a także proaktywnie zapobiegła negatywnym i rasistowskim reakcjom.

  • 3

    Uchodźców zakwaterowano w centrum miasta, a nie w wyznaczonych punktach, co poprawiło integrację i dało możliwość dialogu z innymi mieszkańcami.

Co czyni miasto wyjątkowym?

Lepsza integracja poprzez zakwaterowanie w centrum miasta: Liwadia była pierwszą średniej wielkości grecką gminą, po Atenach i Salonikach, która podjęła inicjatywę przyjęcia uchodźców. We współpracy z UNHCR, w listopadzie 2016 r., wdrożyła program Pomocy Doraźnej w Integracji i Zakwaterowaniu (Emergency Support to Integration and Accommodation; ESTIA). Od tego czasu ponad 1,5 tys. uchodźców zakwaterowano w mieszkaniach w centrum miasta.

Jakie są kluczowe czynniki?

Otwarty dialog między miastem a obywatelami: Sukces programu mieszkaniowego dla uchodźców w Liwadii uzależniony był od kilku głównych czynników. Pierwszym z nich była strategia komunikacyjna oparta na dialogu z mieszkańcami miasta, która przyczyniła się szerokiej akceptacji dla inkluzywnej polityki. Zakwaterowanie uchodźców w centrum miasta dodatkowo pobudziło lokalną gospodarkę dzięki pomocy finansowej z programu ESTIA. Ponadto, program mieszkaniowy w Liwadii nie był zarządzany przez organizacje pozarządowe, jak to miało miejsce w Atenach i Salonikach, ale przez Przedsiębiorstwo Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej Liwadia (KEDIL). Kroki te zmniejszyły z jednej strony bezrobocie wśród mieszkańców, ponieważ zostali zatrudnieni młodzi ludzie przez program, i były z drugiej strony pomocą dla przybywających uchodźców. Decyzja ta przyniosła wiele korzyści zarówno lokalnej społeczności, jak i samym uchodźców. Program pomógł m.in. zmniejszyć bezrobocie wśród mieszkańców miasta.

Jakie są najważniejsze dotychczasowe rezultaty?

Od mieszkania do kompleksowego wsparcia socjalnego: Od 2016 r. 1,5 tys. uchodźców mieszka w mieszkaniach socjalnych w mieście Liwadia. Oprócz mieszkań, personel KEDIL oferuje także inne formy wsparcia socjalnego. Dzięki programowi ESTIA dzieci uchodźców uczęszczajały do szkół publicznych; pomoc obejmowała również np. umawianie wizyt medycznych. Personel KEDIL pomaga uchodźcom również w załatwianiu różnych potrzebnych im dokumentów urzędowych. Może to być bardzo trudne zadanie, ponieważ prawo ciągle się zmienia, a instytucje, takie jak banki, mogą wymagać różnych informacji.

Działalność polityczna i rzecznictwo ponad poziomem miejskim

Liwadia była jedną z pierwszych gmin, które weszły w skład Sieci Miast Integracyjnych. W latach 2020 do 2022 miasto brało udział w projekcie ‘IncluCities’, prowadzonym przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR), który wspiera programy mentoringu między doświadczonymi i mniej doświadczonymi miastami do wymiany sprawdzonych praktyk przyjmowania migrantów i osób ubiegających się o azyl oraz wsparcia ich długoterminowej inkluzji. Poza tym gmina uczestniczy od roku 2022 w programie ‘MUST-a-Lab’ (MUlti-STakeholder Labs for migrants and stakeholders) i współpracuje z europejskimi miastami partnerskimi, aby wspierać społeczno-ekonomiczną inkluzję imigrantów i imigrantek w Liwadii.

Członek następujących sieci

Pobierz pełny raport miasta

Raport miasta zawiera więcej informacji na temat polityki migracyjnej i integracyjnej miasta oraz wybór lokalnych podejść. Raport z 2021 r., zaktualizowany w 2023 r.

Pobierz raport

Grecja – kontekst polityczny

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������