Moving Cities
Inspirujące strategie

TilosUczestnictwo w społeczności lokalnej

Co jest inspirujące?

W okresie, kiedy większość innych greckich miast traktowała uchodźców jak problem, mieszkańcy i władze Tilos nalegali na przyjęcie uchodźców i włączenie ich w życie społeczne i gospodarcze tej małej społeczności. Osada uchodźcza w Tilos znajduje się wewnątrz wioski, w porcie Liwadia. Uchodźcy nie są ograniczeni do obozu, ale korzystają z tych samych przestrzeni publicznych, plaż i kawiarni co miejscowi.

Kontakt

Gmina Tilos

E-Mail: dimtilos@otenet.gr

Solidarity Now

Jak to działa?

Projekt został stworzony przez organizację Solidarity Now; to nie tylko zakwaterowanie, ale także nauka języka greckiego i angielskiego dla dzieci i dorosłych. Prowadzone są również kursy plastyczne i muzyczne. Dzieci, na przykład, są włączone do drużyny piłkarskiej i trenują razem z miejscowymi dziećmi. Chór na wyspie składa się z dzieci i dorosłych, którzy wspólnie śpiewają.

Jaki jest rezultat?

We wrześniu 2020 r., wbrew dominującemu antyuchodźczemu dyskursowi publicznemu i politycznemu, Tilos świętowało przyjęcie dzieci uchodźczych do szkoły publicznej. Zdjęcie jedenaściorga dzieci z Konga, Syrii, Palestyny i Sudanu w drzwiach szkoły stało się tematem w lokalnych mediach, zbierając wiele pozytywnych komentarzy, jak i kilka negatywnych wypowiedzi. Maria Kamma-Aliferi powiedziała: „Myślałam, że przeszliśmy przez to jako społeczeństwo. Te negatywne komentarze nie mają na nas wpływu. Wiemy, co robimy, dlaczego to robimy i jesteśmy zaangażowani w dalsze działania."

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

Władze miejskie na wyspie początkowo miały pomysł na uruchomienie fabryki sera. Według M. Kammy-Aliferi na to powiedział: „Władzom zależy na stworzeniu miejsc pracy dla uchodźców. Plan jest taki, aby w przyszłym roku otworzyć fabrykę sera, używając mleka od lokalnych kóz." Przedstawiciele szwajcarskiej gminy Meinier, we współpracy z UNHCR, odwiedzili Tilos, aby zastanowić się nad sposobami wsparcia osiedlających się na wyspie uchodźców, i byli pod wrażeniem pomysłu stworzenia fabryki sera. Szwajcarska gmina zobowiązała się do wsparcia projektu i zapewnienia niezbędnych środków finansowych. Szwajcarska firma Belgomilk dostarczyła wyposażenie do fabryki sera.

Co nowego w 2023 roku?

W 2022 roku nastąpiła zmiana paradygmatu na Tilos. Grecki rząd centralny zastąpił organizację pozarządową, która założyła i finansowała Centrum dla Uchodźców. Od tego czasu osoby ubiegające się o azyl i uchodźcy zostali rozproszeni do większych obozów poza Tilosem. „Ze względu na globalną sytuację i wpływ na zdrowie, gospodarkę i politykę, wyspa Tilos ponownie rozważyła swoje priorytety”. W porozumieniu z partnerem „Belgomilk” i władzami na wyspie podjęto decyzję o przesunięciu ostatecznego przekazania serowarni z końca 2023 roku na 2022 rok. Utworzenie zakładu produkcji mleka i sera zostało wsparte w przygotowaniach przez Stowarzyszenie Meinier-Tilos, które następnie przeniosło odpowiedzialność za sprawne działanie na aktorów z Tilos.

Wszystkie inspirujące strategie