Moving Cities
Inspirujące strategie

TilosSpółdzielcza fabryka serów Irrina

Co jest inspirujące?

Zamiast zatrudniać osoby uchodźcze tylko jako pracowników w lokalnych firmach, władze Tilos stworzyły im uchodźcom możliwość zostania współwłaścicielami lokalnej fabryki sera.

Jak to działa?

Według burmistrza, przy tworzeniu tego pomysłu ważne były trzy parametry. Po pierwsze i najważniejsze, wola mieszkańców wyspy Tilos, aby zapewnić uchodźcom stabilną pracę i godne życie, aby mogli osiedlić się na stałe na wyspie. Po drugie, potrzeba ożywienia lokalnej gospodarki i powrotu do tradycyjnych zajęć, co pozwoliłoby zdywersyfikować gospodarkę w stosunku do turystyki. Po trzecie, w górskich rejonach Tilos żyło już wiele kóz, które zapewniały surowce niezbędne do stworzenia fabryki sera.

Jaki jest rezultat?

Fabryka sera rozpoczęła działalność wiosną 2018 r. W założeniu funkcjonuje ona jako spółdzielnia, w której partnerami byliby miejscowi, już osiadli migranci i migrantki oraz nowo przybyli uchodźcy. Jak podkreśla M. Kamma-Aliferi, „uchodźcy nie byliby tylko pracownikami, ale współwłaścicielami tego biznesu". W tym sensie, na Tilos, przyjmowanie migrantów wykracza daleko poza „zwykły" humanitaryzm i ma na celu bardziej równy udział w życiu gospodarczym wyspy. „To jest naprawdę zrównoważony i dochodowy biznes, który może wytrzymać upływ czasu i rozwijać się dzięki udziałowi kolejnych uchodźców w przyszłości", powiedziała M. Kamma-Aliferi.

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

Władze miejskie na wyspie początkowo miały pomysł na uruchomienie fabryki sera. Według M. Kammy-Aliferi: „Władzom zależy na stworzeniu miejsc pracy dla uchodźców. Plan jest taki, aby w przyszłym roku otworzyć fabrykę sera, używając mleka od lokalnych kóz." Przedstawiciele szwajcarskiej gminy Meinier, we współpracy z UNHCR, odwiedzili Tilos, aby zastanowić się nad sposobami wsparcia osiedlających się na wyspie uchodźców, i byli pod wrażeniem pomysłu stworzenia fabryki sera. Szwajcarska gmina zobowiązała się do wsparcia projektu i zapewnienia niezbędnych środków finansowych. Szwajcarska firma Belgomilk dostarczyła wyposażenie do fabryki sera.

Wszystkie inspirujące strategie