Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΆμστερνταμΗ Κουλτούρα φιλοξενίας της διοίκησης του Άμστερνταμ: συμμετοχή προσφύγων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικής

Τι αποτελεί έμπνευση;

Το 2016, το Άμστερνταμ ήταν ένας από τους πρώτους δήμους στην Ολλανδία που υποστήριξε τη δημιουργία μιας συμβουλευτικής ομάδας εργασίας αποτελούμενης από πρόσφυγες. Η συμβουλευτική αυτή ομάδα εκδίδει προτάσεις -ζητηθείσες ή μη- σχετικές με τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την επικοινωνία πολιτικών. Μερικά από τα μέλη της, περιλαμβάνουν κατοίκους του Άμστερνταμ που έφτασαν στην πόλη ως πρόσφυγες, πολλές δεκαετίες πριν, η μνήμη και οι προοπτικές των οποίων αποτελούν ανεκτίμητη προσφορά.

Επικοινωνία

Regiegroep Undocumented Amsterdam E-Mail: info@rgoa.nl

Refugee Sounding Board Group E-Mail: klankbordgroep@heretosupport.nl

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Οι πολιτικοί σύμβουλοι του Άμστερνταμ σημειώνουν ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων της πόλης, έπαιξε κεντρικό ρόλο στην δημοτική αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Αναγνώρισαν εγκαίρως τις νέες προκλήσεις και μεσολάβησαν για την παροχή άμεσων, μεταφρασμένων πληροφοριών σχετικά με τους περιορισμούς και την υποστήριξη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι συμβουλευτικές επιτροπές προσφύγων ήταν συχνό φαινόμενο σε εθνικό επίπεδο μετά τη δεκαετία του 1980, όμως αυτή η προσέγγιση τελικά εγκαταλείφθηκε το 2011 και δεν εφαρμόστηκε ποτέ ευρύτερα σε δήμους της Ολλανδίας. Υποστηρικτές των προσφύγων και ακαδημαϊκοί εμπειρογνώμονες έχουν ασκήσει επανειλημμένα κριτική σχετικά με αυτήν την έλλειψη, και το 2020 κάλεσαν για μεγαλύτερη δομική ενσωμάτωση των απόψεων των προσφύγων στη χάραξη πολιτικής.

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις