Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΆμστερνταμΗ «προσέγγιση του Άμστερνταμ»: μέτρα ένταξης για αναγνωρισμένους πρόσφυγες

Τι αποτελεί έμπνευση;

Ο δήμος του Άμστερνταμ αναπτύσσει ήδη από το 2007 συγκεκριμένα μέτρα ένταξης για αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Αυτή η μακρόχρονη εμπειρία έδωσε την ικανότητα στους δημοτικούς φορείς να αναγνωρίσουν άμεσα τα ελαττώματα και τις ελλείψεις των εθνικών πολιτικών ασύλου και πολιτικό-κοινωνικής ένταξης μετά την αυξημένη άφιξη προσφύγων το 2015. Το 2016, το Άμστερνταμ έδωσε το παράδειγμα δημιουργώντας ένα πρόγραμμα εντατικών, βιώσιμων και προσωποποιημένων μέτρων υποστήριξης για αναγνωρισμένους πρόσφυγες, ως μέρος της «Προσέγγισης του Άμστερνταμ».

Επικοινωνία

VluchtelingenWerk Nederland, Amsterdam E-Mail: azcamsterdam@vluchtelingenwerk.nl

Πώς λειτουργεί;

Τα μέτρα αυτά είναι «εντατικά» γιατί οι πρόσφυγες στο Άμστερνταμ μπορούν να λάβουν έως και τρία χρόνια κοινωνικής υποστήριξης (δηλ. συμβουλευτικής), από τη στιγμή που θα αναγνωριστούν. Η καθοδήγηση τους εστιάζει στην ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου πλάνου δράσης, με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Ο δήμος του Άμστερνταμ ήταν ένας από τους πρώτους που διαπραγματεύτηκαν μια συμφωνία με την Κεντρική Αρχή Υποδοχής της Ολλανδίας, διασφαλίζοντας ότι η συμμετοχή των προσφύγων στο πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει ενώ βρίσκονται ακόμα σε κέντρα υποδοχής. Το πρόγραμμα εστιάζει σε συμπληρωματικά μέτρα σε διαφορετικούς τομείς (όπως η εργασία, η εκπαίδευση, η ιατρό-φαρμακευτική περίθαλψη, η στέγαση και η συμμετοχή). Ο χαρακτηρισμός «εντατικά» σημαίνει και «προσωπικά», καθώς οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες στο Άμστερνταμ υποστηρίζονται από αφοσιωμένους κοινωνικούς λειτουργούς και «διαχειριστές υποθέσεων». Οι τελευταίοι συνεργάζονται με το Ολλανδικό Συμβούλιο Προσφύγων, με όσους αναζητούν εργασία, με οικονομικούς συμβούλους και άλλους ειδικούς. Σε πολλούς Ολλανδικούς δήμους, οι διαχειριστές υποθέσεων συχνά καθοδηγούν μερικές εκατοντάδες πρόσφυγες ταυτοχρόνως, και η υποστήριξη που προσφέρουν είναι περιορισμένη χρονικά. Στο Άμστερνταμ, συμβουλεύουν μέχρι και 50 άτομα κάθε φορά, έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν προσωποποιημένη υποστήριξη.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Οι ετήσιες αναφορές δείχνουν ότι η συμμετοχή των προσφύγων του Άμστερνταμ στην αγορά εργασίας αυξήθηκε από 31% το 2017 σε 37% το 2020. Συγκριτικά, η συμμετοχή των προσφύγων άλλων μεγάλων πόλεων της Ολλανδίας στην αγορά εργασίας κυμαίνεται μεταξύ του 22 και 29%, με την εξαίρεση του Αϊντχόφεν. Επίσης, η συμμετοχή των γυναικών προσφύγων του Άμστερνταμ στην αγορά εργασίας (19%) είναι υψηλότερη από οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ολλανδίας (5-11%), μέχρι και το 2020.

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις