Moving Cities
Inspirujące strategie

Amsterdam„Podejście amsterdamskie”: środki inkluzji dla osób uznanych za uchodźców

Co jest inspirujące?

Od 2007 r. gmina Amsterdam pracowała nad specjalnymi środkami inkluzji społecznej dla osób uznanych uchodźców. To wieloletnie doświadczenie umożliwiło jego miejskim działaczom i działaczkom natychmiastowe zidentyfikowanie niedociągnięć krajowej polityki azylowej i integracji obywatelskiej po zwiększonym napływie uchodźców w 2015 r. W 2016 r. w ramach „Podejścia Amsterdamskiego" miasto wykazało się zdolnościami przywódczymi, aktywnie rozwijając program intensywnych, zrównoważonych i dostosowanych do potrzeb środków wsparcia dla osób uznanych za uchodźców.

Kontakt

VluchtelingenWerk Nederland, Amsterdam

E-Mail: azcamsterdam@vluchtelingenwerk.nl

Jak to działa?

Środki te są „intensywne", ponieważ uchodźcy w Amsterdamie mogą otrzymać do trzech lat wsparcia społecznego (doradztwa), począwszy od momentu uznania statusu. Coaching koncentruje się na opracowaniu indywidualnego planu działania, zawierającego cele krótko- i długoterminowe. Gmina była jedną z pierwszych, która wynegocjowała umowę z Holenderskim Scentralizowanym Urzędem ds. Przyjmowania Uchodźców (COA), zapewniając możliwość rozpoczęcia procesu integracji jeszcze w trakcie pobytu w ośrodkach dla uchodźców. Program koncentruje się na działaniach uzupełniających w różnych dziedzinach (praca, edukacja, opieka zdrowotna, mieszkanie, uczestnictwo). „Intensywny" oznacza również „indywidualny", ponieważ specjalni „menedżerowie osobiści" i pracownicy służb socjalnych wspierają osoby uchodźcze w Amsterdamie. Ci menedżerowie współpracują z Holenderską Radą ds. Uchodźców, pośrednikami pracy, konsultantami ds. dochodów i innymi specjalistami. W wielu holenderskich gminach, menedżerowie osobiści udzielają wsparcia nawet kilkuset uchodźcom, ale wsparcie udzielane jest na krótszy okres czasu. W Amsterdamie, aby zapewnić zindywidualizowane wsparcie, doradzają oni maksymalnie 50 osobom jednocześnie.

Jaki jest rezultat?

Roczne raporty podkreślają, jak udział uchodźców w rynku pracy w Amsterdamie wzrósł z 31% w 2017 r. do 37% w 2020 r. Dla porównania, udział w rynku pracy uchodźców w innych głównych miastach Holandii (z wyjątkiem Eindhoven) waha się w przedziale 22-29%, . Co więcej, udział w rynku pracy uchodźczyń w Amsterdamie (19%) jest wyższy niż w jakimkolwiek innym dużym holenderskim mieście (5—11%), począwszy od 2020 r.

Wszystkie inspirujące strategie