Moving Cities
Inspirujące strategie

AmsterdamPolityka "Free in, free out" - Bezpieczne zgłaszanie i inne środki ochrony przeciwko zatrzymywaniu nieudokumentowanych migrantów w Amsterdamie

Co jest inspirujące?

W Amsterdamie policja stworzyła jedyny znany w Europie przykład oficjalnej „ochrony firewall" dla ofiar przestępstw, jako część swojej polityki „Free in, Free out". Nazwy „ochrona firewall" po raz pierwszy użyto w odniesieniu do Miast Azylowych w USA i Kanadzie. W tym przypadku odnosi się ona do polityki umożliwiającej migrantom będącym ofiarami lub świadkami przestępstwa, wejście na posterunek policji w celu zgłoszenia przestępstwa i zagwarantowanie im swobodnego opuszczenia kraju bez aresztowania lub zatrzymania z powodu ich nieuregulowanego statusu.

Kontakt

Kto zainicjował projekt? Jaki jest rezultat?

Amsterdamską politykę “Free In, Free Out” zapoczątkowano w 2013 r., a następnie rozszerzono na inne holenderskie gminy i wprowadzono na szczebel krajowy w 2015 r.. Naukowcy wskazują na pewne jej ograniczenia, przede wszystkim na to, że polityka ta istnieje w dużej mierze jako nieformalne porozumienie. Ale ogólnie rzecz biorąc, uznają ją za najlepszą praktykę bezpiecznego raportowania w Europie. Badania te podkreślają również, że środki te wynikają zarówno z argumentów pragmatycznych, jak i opartych na prawach.

Czy istnieją inne środki wspomagające?

Mniej znane, ale równie istotne, są ustalenia władz miejskich z lokalną policją, aby nie patrolować okolic lokalnych organizacji, które zapewniają porady prawne i inną pomoc nieudokumentowanym migrantom i migrantkom. Praktyka ta opiera się na nieformalnej decyzji wyższego kierownictwa policji i porozumieniu z burmistrzem. Jest to również powszechne w kilku innych holenderskich miastach (np. Utrecht).

Wszystkie inspirujące strategie