Moving Cities
O mieście

Amsterdam

Dostosowane do potrzeb i trwałe wsparcie od samego początku

Kluczowe wnioski

  • 1

    Amsterdamskie podmioty miejskie, zamiast poszukiwać zupełnie nowych rozwiązań, skupiają się na implementacji wypróbowanych i sprawdzonych metod.

  • 2

    Urzednicymiejscy w Amsterdamie są dumni z tego, że większość pracowników zajmujących się polityką migracyjną ma osobiste doświadczenia z uchodźcami, takie jak rozmowy kwalifikacyjne.

  • 3

    Wpływ Amsterdamu wykracza poza poziom miasta, ze względu na mieszankę publicznych oświadczeń wspierających prawa migrantów i cichej dyplomacji z bardziej restrykcyjnym rządem krajowym.

Co czyni miasto wyjątkowym?

Zrównoważone i dostosowane do potrzeb wsparcie: Amsterdam ma wieloletnie doświadczenie w przyjmowaniu migrantów i uchodźców. Od 2016 r. działania gminy na rzecz włączenia uchodźców – przede wszystkim tzw. „podejście amsterdamskie” – przyciągnęły uwagę decydentów i ekspertów w całej Holandii i poza nią. To, co odróżnia Amsterdam od innych postępowych holenderskich gmin, to skupienie się na intensywnym, zrównoważonym i zindywidualizowanym wsparciu dla uznanych uchodźców, począwszy od momentu ich pierwszego przybycia do miasta.

Na czym koncentruje się lokalna polityka migracyjna?

Integracja zarówno dla udokumentowanych, jak i nieudokumentowanych migrantów: Podejście amsterdamskie koncentruje się na środkach integracyjnych i dostosowanym wsparciu dla uznanych uchodźców. Drugim filarem polityki migracyjnej Amsterdamu jest Program dla migrantów nieudokumentowanych. Miasto jest szczególnie aktywne w zakresie praw socjalnych uchodźców i nieudokumentowanych migrantów, dostępu do infrastruktury socjalnej oraz umożliwienia zaangażowania uchodźców w faktyczne wdrażanie polityki.

Jakie są kluczowe czynniki?

Proaktywni urzędnicy miejscy: U podstaw podejścia Amsterdamu leżą względy pragmatyczne, prawne i humanitarne. Proaktywna administracja i urzędnicy polityczni Amsterdamu współpracują z grupami społeczeństwa obywatelskiego. Grupy te wywierają również presję na władze miasta i proponują nowe, zrównoważone rozwiązania dla wszystkich mieszkańców miasta.

Jakie są najważniejsze dotychczasowe rezultaty?

Zwiększony udział w rynku pracy i program dla nieudokumentowanych migrantów: Udział w rynku pracy wśród uchodźców w Amsterdamie wzrósł z 31 proc. w 2017 r. do 37 proc. w 2020 r., czyli ok. 10 proc. powyżej średniej krajowej. Ponadto, udział w rynku pracy kobiet-uchodźców w Amsterdamie (19 proc.) jest wyższy niż w jakimkolwiek innym dużym holenderskim mieście (5-11 proc.), począwszy od 2020 r. W 2018 r. nowy zarząd miejski ogłosił plany zabezpieczenia wzorcowych projektów miasta dla uznanych uchodźców poprzez fundusze strukturalne. Ogłoszono również ambitny program dla nieudokumentowanych migrantów, który angażuje 25 organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Historia amsterdamskiego programu dla nieudokumentowanych migrantów ilustruje, jak władze miasta po latach zmagań mogą podjąć wyzwanie współpracy z grupami społeczeństwa obywatelskiego.

Amsterdam-Fahrrad
© Municipality of Amsterdam

Działalność polityczna i rzecznictwo ponad poziomem miejskim

Amsterdam jest holenderskim liderem w dziedzinie inicjatyw miejskich. Miasto skupia się np. na zakwaterowaniu uznanych uchodźców i relokacji uchodźców z europejskich obozów granicznych. Poza granicami Holandii, Amsterdam działa w ramach partnerstwa z Atenami, Barceloną i Berlinem. Droga do zostania Solidarnym Miastem nie zależy od tylko jednego czynnika. Jest to ogólne zobowiązanie, proklamowane przez oficjałów i umacniane przez międzynarodowe partnerstwa, uczestnictwo w sieciach współpracy oraz (cicha) dyplomacja w Holandii i poza nią.

Członek następujących sieci

Pobierz pełny raport miasta

Raport miasta zawiera więcej informacji na temat polityki migracyjnej i integracyjnej miasta oraz wybór lokalnych podejść. Raport z 2021 r., zaktualizowany w 2023 r.

Pobierz raport

Holandia – kontekst polityczny

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������