Moving Cities
Inspirujące strategie

AmsterdamWsparcie Amsterdamu dla nielegalnych migrantów: nowy początek mimo burzliwego horyzontu

Co jest inspirujące?

Od 2012 r. Amsterdam zapewnia środki wsparcia dla migrantów bez dokumentów w postaci schronisk typu "Bed, Bath, and Bread". U podstaw tej doraźnej pomocy społecznej leżą względy pragmatyczne i humanitarne. Ale była to również odpowiedź na widoczny aktywizm nieudokumentowanych migrantów, jako części ruchu „We Are Here". „We Are Here" to kolektyw założony w 2012 r. w celu zwiększenia widoczności i walki o prawa nieudokumentowanych migrantów w mieście. Ruch squatterski, organizacje pozarządowe, kościoły i aktywiści wspierali grupy takie jak „We Are Here”.

Kontakt

Regiegroep Undocumented Amsterdam

E-Mail: info@rgoa.nl

Refugee Sounding Board Group

E-Mail: klankbordgroep@heretosupport.nl

Jak to działa?

W 2018 r. nowo powołany lewicowy rząd koalicyjny Amsterdamu ogłosił plany stworzenia całodobowych miejsc schronienia dla 500 nieudokumentowanych migrantów w ramach szerszego programu Undocumented Migrant Programme. W tych schroniskach mogą oni pozostać przez okres do 18 miesięcy i, dzięki profesjonalnej pomocy, pracować nad budową trwalszej perspektywy. Ta trwała perspektywa może obejmować uzyskanie legalnego pobytu, migrację do innego kraju lub powrót do kraju pochodzenia. Podczas pobytu w tych schroniskach migranci o nieuregulowanym statusie są chronieni przed zatrzymaniem.

Jaki jest rezultat?

Jeżeli chodzi o liczby, spośród wszystkich holenderskich miast, to Amsterdam zobowiązał się do wspierania największej liczby nieudokumentowanych migrantów (500). Również z tego powodu gmina ustaliła maksymalny okres (18 miesięcy), mając na uwadze, że z czasem więcej osób bez dokumentów otrzyma profesjonalne wsparcie. Jest to decyzja strategiczna, ale kontrowersyjna, ponieważ spośród pięciu gmin pilotażowych tylko Amsterdam i Rotterdam (6 miesięcy) ustaliły maksymalny okres. W 2020 r. aktywiści i organizacje pozarządowe zauważyły, że często mijało dużo czasu, zanim wyznaczono menedżera przypadku i zapewniono dostosowane do potrzeb wsparcie mieszkańcom LVV, częściowo również z powodu pandemii Covid-19. W związku z tym wyrazili oni swoje obawy dotyczące tego 18-miesięcznego limitu.

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

Od 2018 r. amsterdamscy urzędnicy polityczni i decydenci stworzyli środowisko polityczne, które jest bardziej otwarte na takie zmagania i roszczenia, w tym na te z nowszych inicjatyw (Amsterdam City Rights, Here to Support), ale jednocześnie miasto pozostaje osadzone w restrykcyjnych krajowych przepisach dotyczących obywatelstwa. Gmina Amsterdam zebrała więc zarówno pochwały, jak i krytykę za sposób, w jaki ustosunkowała się do coraz bardziej restrykcyjnego rządu krajowego oraz walki o obywatelstwo grup migrantów nieposiadających dokumentów. Wzorcową cechą amsterdamskiego podejścia do „krajowych udogodnień dla imigrantów" (LVV) jest bezpośrednie zaangażowanie 60 uchodźców oraz ponad 25 organizacji pozarządowych i aktywistów, poprzez sesje robocze na początku Amsterdamskiego Programu dla Migrantów Bez Dokumentów. Gmina przyjęła następnie rolę pomocniczą, a nie koordynującą, i umożliwiła koalicji organizacji pozarządowych i grup aktywistów przejęcie odpowiedzialności za wdrożenie schroniska LVV. W 2020 r. „Here to Support", jedna z organizacji społeczeństwa obywatelskiego, która wspiera amsterdamczyków bez dokumentów, zaproponowała utworzenie Rady Doradczej ds. Osób Nieposiadających Dokumentów, aby kontynuować bezpośrednie zaangażowanie tych osób w realizację projektu LVV.

Wszystkie inspirujące strategie