Inspirujące strategie

AmsterdamAmsterdamska Kultura Gościnności: perspektywy uchodźców w zakresie wdrażania i projektowania polityki

Co jest inspirujące?

W 2016 r. Amsterdam był jedną z pierwszych holenderskich gmin, która wsparła utworzenie doradczej grupy roboczej ds. uchodźców (Refugee Sounding Board Group). Ta grupa wydaje zlecone i niezlecone rekomendacje dotyczące projektowania polityki, jej wdrażania i komunikacji. Niektórzy z jej członków to amsterdamczycy, którzy przybyli tu jako uchodźcy dziesiątki lat temu i którzy wnoszą pamięć kulturową oraz długoterminową perspektywę.

Jaki jest rezultat?

Doradcy polityczni w Amsterdamie zauważają, że miejska grupa doradcza ds. uchodźców okazała się kluczowa dla miejskiej reakcji na COVID-19. Umożliwiła ona wczesne rozpoznanie nowych wyzwań i ułatwiła udzielanie aktualnych informacji na temat ograniczeń i wsparcia. Po roku 1980, rady doradcze dla uchodźców były powszechne na szczeblu krajowym, ale to podejście zostało ostatecznie zarzucone w 2011 r. i nigdy nie zostało wdrożone na szeroką skalę w holenderskich gminach. Obrońcy uchodźców i eksperci akademiccy wielokrotnie krytykowali tę lukę, a w 2020 r. wezwali do zapewnienia bardziej ustrukturyzowanej polityki kształtującej perspektywy dla uchodźców.

Wszystkie inspirujące strategie