Moving Cities
Πληροφορίες για την πόλη

Άμστερνταμ

Συνεχής και προσωποποιημένη υποστήριξη από τη στιγμή της άφιξης.

Κύρια Συμπεράσματα

  • 1

    Αντί να ακολουθήσουν την οδηγία των οργανισμών χρηματοδότησης και να αναζητούν «νέες» πρωτοποριακές προσεγγίσεις, οι δημοτικοί φορείς του Άμστερνταμ εστιάζουν στη βελτίωση ήδη δοκιμασμένων μεθόδων.

  • 2

    Η επιρροή του Άμστερνταμ ξεπερνά το τοπικό επίπεδο, χάρη σε έναν συνδυασμό δημόσιων δηλώσεων προς υποστήριξη των δικαιωμάτων των μεταναστών και στρατηγικής ήσυχης διπλωματίας με την πιο αυστηρή εθνική κυβέρνηση.

Τι κάνει το Άμστερνταμ μοναδικό;

Η συνεχής και προσωποποιημένη υποστήριξη: το Άμστερνταμ διαθέτει πολυετή εμπειρία στην υποδοχή μεταναστών και προσφύγων. Από το 2016, τα μέτρα συμπερίληψης προσφύγων του δήμου – και συγκεκριμένα η «Προσέγγιση του Άμστερνταμ» – έχουν τραβήξει την προσοχή πολιτικών και ειδικών από όλη την Ολλανδία αλλά και διεθνώς. Αυτό που ξεχωρίζει το Άμστερνταμ από άλλους προοδευτικούς δήμους της Ολλανδίας είναι το ότι εστιάζει στην εντατική, συνεχή και προσωποιημένη υποστήριξη στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, ήδη από την στιγμή που φτάνουν για πρώτη φορά στην πόλη.

Πού εστιάζει η τοπική μεταναστευτική πολιτική;

Στην ένταξη όλων των μεταναστών, ανεξάρτητα απ’ το αν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα: η «Προσέγγιση του Άμστερνταμ» εστιάζει σε μέτρα συμπερίληψης και προσωποποιημένη υποστήριξη σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Το άλλο θεμέλιο της μεταναστευτικής πολιτικής του Άμστερνταμ είναι το «Πρόγραμμα για Μετανάστες Χωρίς Χαρτιά». Η πόλη είναι ιδιαίτερα ενεργή αναφορικά με την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών χωρίς χαρτιά, την πρόσβαση τους στις κοινωνικές δομές, και τη συμμετοχή των προσφύγων στην εφαρμογή διάφορων πολιτικών.

Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες;

Οι ενεργοί υπάλληλοι της πόλης: η προσέγγιση του Άμστερνταμ λαμβάνει υπόψιν της την πραγματιστική, νομική αλλά και ανθρωπιστική πλευρά κάθε ζητήματος. Η ενεργή τοπική αυτοδιοίκηση και οι πολιτικοί της συνεργάζονται με τις ΟΚΠ του Άμστερνταμ. Αυτές οι ομάδες ασκούν πολιτική πίεση και προτείνουν νέες, βιώσιμες λύσεις, έτσι ώστε το Άμστερνταμ να γίνει πιο συμπεριληπτικό για όλους τους κατοίκους του.

Ποια είναι τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα μέχρι στιγμής;

Η αυξημένη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και το πρόγραμμα για τους μετανάστες χωρίς χαρτιά: η συμμετοχή των προσφύγων του Άμστερνταμ στην αγορά εργασίας αυξήθηκε από 31% το 2017 σε 37% το 2020, ποσοστό που ξεπερνάει τον εθνικό μέσο όρο κατά 10%. Επίσης, η συμμετοχή των γυναικών προσφύγων του Άμστερνταμ στην αγορά εργασίας (19%) κατά το 2020 υπήρξε υψηλότερη από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη πόλη της Ολλανδίας (5-11%). Το 2018, το νεοεκλεχθέν δημοτικό συμβούλιο ανακοίνωσε το σχέδιο του για τη διασφάλιση των υποδειγματικών προγραμμάτων της πόλης για αναγνωρισμένους πρόσφυγες μέσω της χρηματοδότησης τους από τα διαρθρωτικά ταμεία. Ανακοίνωσαν επίσης την σύσταση ενός φιλόδοξου «Προγράμματος για Μετανάστες Χωρίς Χαρτιά», το οποίο θα συμπεριλαμβάνει μετανάστες χωρίς χαρτιά και τη συμμετοχή 25 ΟΚΠ. Η ιστορία αυτού του προγράμματος δείχνει το πώς ο δήμος του Άμστερνταμ, ύστερα από χρόνια αγώνων, ανανέωσε την πολιτική του δέσμευση στην ενδυνάμωση της συνεργασίας με τις ΟΚΠ, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στον τον ομαδικό συντονισμό των καταφυγίων.

Πολιτικές δράσεις και η προάσπιση τους και εκτός πόλεως

Στα πλαίσια της Ολλανδίας, το Άμστερνταμ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πολιτικής υποστήριξης προσφύγων και μεταναστριών/στών. Για παράδειγμα, έχει επικεντρωθεί στη στέγαση αναγνωρισμένων προσφύγων και στην μετεγκατάσταση τους από καταυλισμούς στα σύνορα της Ευρώπη. Πέρα απ’ την Ολλανδία, το Άμστερνταμ διατηρεί σχέσεις συνεργασίας με την Αθήνα, τη Βαρκελώνη και το Βερολίνο. Η πορεία της πόλης στο να γίνει μια πόλη αλληλεγγύης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί από ένα μονάχα ιστορικό γεγονός. Χαρακτηρίζεται περισσότερο από μια γενικότερη δέσμευση, η οποία εκφράζεται από τους δημάρχους και τους αντιδημάρχους της και παγιώνεται μέσα από διεθνείς συνεργασίες, συμμετοχές σε δίκτυα και την άσκηση (ήσυχης) διπλωματίας τόσο εντός όσο και εκτός των Ολλανδικών συνόρων.

Μέλος στα ακόλουθα δίκτυα

Κατεβάστε την πλήρη έκθεση της πόλης

Η έκθεση της πόλης περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης της πόλης και επιλεγμένες τοπικές προσεγγίσεις. Έκθεση από το 2021, επικαιροποιημένη το 2023.

Κατεβάστε την έκθεση

Πολιτικό πλαίσιο: Ολλανδία

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������