Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΒερολίνοΠρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη δίχως ασφάλιση

Τι αποτελεί έμπνευση;

Η υγειονομική περίθαλψη είναι ένας τομέας που το Βερολίνο υλοποίησε μια υποδειγματική προσέγγιση. Όσο εξετάζεται η υπόθεση τους, οι αιτούντες άσυλο στη Γερμανία δικαιούνται περιορισμένες ιατροφαρμακευτικές παροχές. Άτομα χωρίς άδεια διαμονής συνήθως δεν λαμβάνουν δημόσια υγειονομική υποστήριξη. Ως απάντηση σε αυτές τις διακριτικές πολιτικές εις βάρος των μεταναστών, το Βερολίνο ίδρυσε ένα κέντρο υγείας, το οποίο προσφέρει υγειονομική υποστήριξη σε όλους όσους δεν διαθέτουν ασφάλεια υγείας.

Επικοινωνία

Clearingstelle ‘Berliner Stadtmission’ E-Mail: clearingstelle@berliner-stadtmission.de

Πώς λειτουργεί;

Τον Οκτώβριο του 2018, ένα κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών ανέλαβε το έργο της πόλης προσφέροντας ιατρική περίθαλψη σε όλους ανεξαρτήτως καθεστώτος διαμονής. Δεν απευθυνόταν μονάχα σε πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά σε οποιονδήποτε δε διέθετε ασφάλεια υγείας. Το λειτουργεί ο οργανισμός «Berlin City Mission» και χρηματοδοτείται από τη γερουσία της πόλης. Ένας μεγάλος αριθμός κλινικών και ιατρικών γραφείων έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν με το κέντρο υγείας, και έτσι πολλοί άνθρωποι που ζητούν υποστήριξη μεταφέρονται εκεί.

Τι νέο υπάρχει το 2023;

Συνολικά, περισσότερα από 2.000 πιστοποιητικά κάλυψης κόστους εκδόθηκαν από τον Οκτώβριο του 2018 έως τον Οκτώβριο του 2022. Για το σκοπό αυτό, το γραφείο συνεργάζεται με 50 γενικά ιατρεία του Βερολίνου και έξι νοσοκομεία. Ωστόσο, η εγκατάσταση, η οποία σήμερα χρηματοδοτείται με 2,6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τη Διοίκηση Υγείας της Γερουσίας, έπρεπε να αναστείλει προσωρινά την ανάληψη των δαπανών για ιατρικές θεραπείες το καλοκαίρι του 2022, επειδή ο προϋπολογισμός εξαντλήθηκε σε μισό μόλις χρόνο. Στη συνέχεια, η Γερουσία του Βερολίνου χορήγησε άλλα 670.000 ευρώ. Μέσω της κοινωνικής συμβουλευτικής που παρέχει το κέντρο εκκαθάρισης, το 10% των πελατών που αναζητούν συμβουλές έχουν μέχρι στιγμής τεθεί σε τακτική ασφάλιση υγείας. Επιπλέον, η City Mission προσφέρει εκπαίδευση για τα υγειονομικά γραφεία του Βερολίνου, στα οποία ευαισθητοποιούν τους εργαζομένους ειδικά στο θέμα των ατόμων που δεν έχουν ασφάλιση υγείας.

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις