Moving Cities
Inspirujące strategie

BerlinDostęp do opieki zdrowotnej bez ubezpieczenia

Co jest inspirujące?

Jednym z obszarów, w którym Berlin zastosował wzorcowe podejście, jest opieka zdrowotna. Osoby ubiegające się o azyl w Niemczech do czasu rozstrzygnięcia ich sprawy, mają prawo jedynie do ograniczonych świadczeń zdrowotnych. Osoby bez pozwolenia na pobyt z reguły nie otrzymują żadnej pomocy w ramach publicznej opieki zdrowotnej. W odpowiedzi na tę dyskryminującą politykę Berlin założył „izbę rozrachunkową" (Clearingstelle), która oferuje pomoc zdrowotną wszystkim osobom nieposiadającym ubezpieczenia zdrowotnego.

Kontakt

Clearingstelle misji miasta Berlin E-Mail: clearingstelle@berliner-stadtmission.de

Jak to działa?

W październiku 2018 r. swoją pracę podjęła tzw. „Clearingstelle", oferując pomoc zdrowotną każdej osobie, niezależnie od statusu pobytu. Dotyczyło to nie tylko osób uchodźczych i migranckich, ale każdego, kto nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego. Pomoc prowadzona jest przez Berlińską Misję Miejską i finansowana przez rządzący miastem Senat. Różne kliniki i gabinety lekarskie zgodziły się na współpracę z Izbą Rozrachunkową. Są do nich kierowane osoby poszukujące pomocy.

Co nowego w 2023 roku?

Łącznie w okresie od października 2018 r. do października 2022 r. wydano ponad 2000 założeń kosztowych. W tym celu biuro współpracuje z 50 berlińskimi gabinetami GP i sześcioma szpitalami. Jednak placówka, obecnie finansowana corocznie przez Senacką Administrację Zdrowia kwotą 2,6 mln euro, musiała tymczasowo zawiesić przejęcie kosztów leczenia latem 2022 r., ponieważ budżet został już wykorzystany po pół roku. Następnie Senat Berlina udostępnił kolejne 670 000 euro.

Wszystkie inspirujące strategie