Moving Cities
O mieście

Berlin

Państwo-miasto walczące o swoje prawo do przyjmowania migrantów

Kluczowe wnioski

  • 1

    Poszczególne kraje związkowe w Niemczech mogą dokonywać zmian politycznych poprzez przekraczanie ograniczeń wynikających z prawa krajowego.

  • 2

    Miasto Berlin jest pionierem w zakresie mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej i niezależnego doradztwa, które mogłyby z łatwością zostać wdrożone w innych miastach i krajach związkowych w Niemczech.

Co czyni miasto wyjątkowym?

Interpretacja prawa federalnego na korzyść interesów migrantów: Po wyborach stanowych w 2016 r. Senat miasta zlecił wskutek tego prawnikom i przedstawicielom antyrasistowskich inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego ustalenie, w jaki sposób miasto powinno wdrożyć federalne przepisy imigracyjne. Następnie Senat polecił władzom miasta wykorzystanie pozostawionej przez prawo federalne swobody decyzyjnej w celu zapewnienia korzyści osobom najbardziej poszkodowanym. Berlin jest również pierwszym krajem związkowym w Niemczech, który podjął kroki prawne w walce o swoje prawo do bezpośredniego przyjmowania imigrantów.

Jakie są najważniejsze dotychczasowe rezultaty?

Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej, mieszkań i poradnictwa: Zgodnie z instrukcjami Senatu Berlina, miasto zwiększyło dostęp do mieszkań dla osób ubiegających się o azyl. Rozszerzyło także dostęp do opieki zdrowotnej dla wszystkich, niezależnie od oficjalnego statusu imigracyjnego. Ponadto miasto oferuje również niezależne doradztwo dla osób ubiegających się o azyl już na wczesnym etapie ich życia. Szczególnie wrażliwe grupy otrzymują specjalne wsparcie dzięki systemowi opracowanemu przez Senat i wyspecjalizowane ośrodki doradcze.

Jakie są kluczowe czynniki?

Lewicowa koalicja i silne społeczeństwo obywatelskie: Berlin jest zarówno stolicą, jak i największym miastem Niemiec, o liberalnej kulturze politycznej i silnym społeczeństwie obywatelskim. Jego status miasta-kraju związkowego, rządzonego przez lewicowo-liberalną koalicję Socjaldemokratów (SPD), Zielonych (Grüne) i Lewicę (Linke) sprawiało, że można było tam testować progresywne podejście do polityki powitalnej. Koalicję lewicową zastąpiła jednak 27. kwietnia 2023 bardziej konserwatywna koalicja rządowa składająca się z CDU i SPD, od której należy spodziewać się mniej progresywnej polityki migracyjnej.

Działalność polityczna i rzecznictwo ponad poziomem miejskim

Berlin jest aktywny na poziomie krajowym, ale też międzynarodowym – wszystko po to, by przesunąć ramy prawne polityki migracyjnej w kierunku inkluzywności. Na poziomie krajowym Berlin jest w czołówce lokalnych kampanii przesiedleńczych od czasu nasilenia się ruchu Seebrücke w 2018 r. i naciska na większą autonomię w kwestiach przyjmowania migrantów.

Członek następujących sieci

Pobierz pełny raport miasta

Raport miasta zawiera więcej informacji na temat polityki migracyjnej i integracyjnej miasta oraz wybór lokalnych podejść. Raport z 2021 r., zaktualizowany w 2023 r.

Pobierz raport

Niemcy – kontekst polityczny

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������