Inspirujące strategie

BerlinNiezależne wsparcie w trakcie postępowania o nadanie statusu uchodźcy

Co jest inspirujące?

W odpowiedzi na ostatnie decyzje federalne, które zagrażają niezależnemu doradztwu, Berlin postanowił dofinansować organizacje pozarządowe, które w trakcie postępowania azylowego oferują niezależne doradztwo osobom ubiegającym się o azyl. Niezależne doradztwo ma na celu „zapewnienie, że wszystkie osoby ubiegające się o azyl, które zostały przyjęte do Berlina, otrzymają w odpowiednim czasie, przed wszczęciem procedury azylowej we właściwym urzędzie federalnym, bezpłatną ofertę otrzymania od agencji pozarządowej wyczerpujących informacji na temat procedury azylowej oraz, w pierwszej kolejności, na temat ich praw i obowiązków w tym zakresie" - oświadczył Senat.

Począwszy od roku budżetowego 2018/2019 Berlin sfinansował dziesięć niezależnych pozarządowych ośrodków doradczych udzielających porad prawnych i proceduralnych uchodźcom, uchodźczyniom, migrantom i migrantkom. Finansowanie to było kontynuowane do roku 2020/2021.

Jakie jest tło polityczne?

W 2019 r. rząd federalny rozpoczął reorganizację doradztwa dla osób ubiegających się o azyl. „Niezależne" doradztwo podczas procesu azylowego nie jest już obowiązkiem krajów związkowych, takich jak Berlin, ale rządu federalnego. Obecnie doradztwo prowadzone jest przez Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF), co oznacza, że ten sam organ, który jest odpowiedzialny za indywidualne i „niezależne" doradztwo dla osób poszukujących ochrony, jest również odpowiedzialny za podejmowanie decyzji w sprawie ich wniosków o azyl. Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie dopatrzyło się żadnego konfliktu interesów: „W celu zagwarantowania niezależności doradztwa azylowego w ramach urzędu, pracownicy doradztwa azylowego są w czasie swojej pracy oddzieleni od Departamentu ds. Azylu i nie są wykorzystywani do przesłuchań i podejmowania decyzji w postępowaniu azylowym" - czytamy w odpowiedzi na pytanie partii Linke w Bundestagu. Organizacje pozarządowe mogą nadal udzielać porad, ale nie powinny otrzymywać pieniędzy od rządu federalnego. Według BAMF, w przyszłości również nie będzie możliwe finansowanie projektów unijnych dotyczących niezależnego doradztwa w procedurze azylowej, ponieważ usługa ta jest pokrywana przez służby państwowe.

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

Berlin stworzył charakterystykę usług niezależnego doradztwa w zakresie procedury azylowej świadczonego w ośrodkach dla uchodźców. Stanowiły one podstawę do przeprowadzenia ogólnokrajowej procedury przetargowej. Nowy zespół pracowników socjalnych zajmuje się doradztwem przede wszystkim w zakresie przygotowania do przesłuchania azylowego, co stanowi zasadniczą część procedury azylowej. Nowi doradcy koncentrują się na wczesnym, niezależnym doradztwie wstępnym i przygotowaniu do przesłuchań. W przypadku stwierdzenia potrzeby ochrony, osoby ubiegające się o azyl kierowane są do specjalnych ośrodków doradczych.

Jak to funkcjonuje w terenie?

Osoby ubiegające się o azyl w Berlinie pozostają w ośrodku dla uchodźców z reguły przez trzy dni, a następnie otrzymują miejsce w placówce wstępnego pobytu. Termin przesłuchania w BAMF jeszcze nie został wyznaczony. Aby wszystkie osoby ubiegające się o azyl odpowiednio wcześnie przed złożeniem wniosku o azyl dowiedziały się o niezależnym doradztwie w zakresie postępowania azylowego, w ośrodku przyjazdowym utworzono doradztwo proceduralne. Wszystkie nowo przybyłe osoby ubiegające się o azyl, które przechodzą przez punkt przy Oranienburger Straße 285, otrzymują natychmiast informacje o niezależnym doradztwie w zakresie procedury azylowej.

Wszystkie inspirujące strategie