Inspirujące strategie

BerlinLepszy dostęp do zakwaterowania

Co jest inspirujące?

Berlin przejął krajową inicjatywę w dziedzinie zakwaterowania. Usprawnił dostęp do mieszkań dla osób ubiegających się o azyl poprzez usunięcie barier biurokratycznych, stworzenie centralnego punktu kontaktowego dla wynajmujących oraz poprzez oferowanie wsparcia finansowego. W Niemczech obowiązuje zazwyczaj trzystopniowy system zakwaterowania nowo przybyłych osób uchodźczych. Najpierw są one umieszczane w centralnych kwaterach należących do krajów związkowych, z których jednym jest Berlin. W innych krajach związkowych osoby takie są zazwyczaj umieszczane w zbiorowych mieszkaniach komunalnych. W Berlinie ten drugi etap jest pomijany.

Kontakt

Jak to działa?

Jeżeli osoby ubiegające się o azyl znajdą mieszkanie, mogą się do niego wprowadzić znacznie wcześniej niż w innych krajach związkowych. Średnio po trzech miesiącach są one formalnie zwalniane z obowiązkowego pierwszego zakwaterowania. Inaczej niż w innych krajach związkowych, zgodnie z ustawą o świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl, koszty zakwaterowania w wysokości do 750 euro miesięcznie na osobę są pokrywane również w trakcie postępowania o nadanie statusu uchodźcy. Kraj związkowy utworzył również centralny punkt kontaktowy dla wynajmujących, którzy chcą wynająć mieszkanie uchodźcom.

Co nowego w 2023 roku?

W styczniu 2023 roku ówczesna senator ds. integracji, pracy i spraw społecznych Katja Kipping zniosła obowiązek zakwaterowania osób ubiegających się o azyl w ośrodkach recepcyjnych. Osoby ubiegające się o azyl, które zostały już rozesłane do Berlina i znalazły własne mieszkanie lub pokój, nie muszą już zatem przebywać w zbiorowym zakwaterowaniu. To „[… ] oznacza zarówno odciążenie ośrodków recepcyjnych LAF [Państwowego Urzędu do Spraw Uchodźców], jak i konkretną poprawę dla poszkodowanych. […] Wobec napiętego berlińskiego rynku mieszkaniowego nie rozwiązuje to zasadniczo problemu zakwaterowania, ale przynajmniej pozwala na nieco większą samostanowienie osób ubiegających się o azyl ”, mówi Katja Kipping. Berlin jest pierwszym krajem związkowym, który skorzystał z tej możliwości, co przyznaje § 49 ust. 2 ustawy o azylu .

Jednak znalezienie mieszkania na otwartym rynku w Berlinie staje się coraz trudniejsze. W 2022 r. o 30% mniej osób było w stanie przenieść się z miejsca zakwaterowania do mieszkania niż w roku poprzednim. Jednocześnie liczba przybywających osób ubiegających się o azyl wzrosła w 2022 r. do rekordu 94 727 osób, które zostały zarejestrowane i po raz pierwszy opiekowały się nimi w Berlinie, z czego 33 289 pochodziło z Ukrainy. W związku z tym reaktywowano zarówno tzw. wiosek mieszkalnych i kontenerowych, jak i schemat budynku muf (modułowe zakwaterowanie dla uchodźców), który zapewnia wspólne zakwaterowanie z zamykanymi mieszkaniami, własnymi kuchniami i łazienkami. Spośród nich 29 funkcjonuje w Berlinie (stan na luty 2023 r.) .

Wszystkie inspirujące strategie