Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΜιλάνοΟικογενειακή επανένωση, κοινωνική συμπερίληψη και εκπαίδευση – μια διεπιστημονική προσέγγιση

Τι αποτελεί έμπνευση;

Τα τελευταία χρόνια, η οικογενειακή επανένωση αποτελεί την πιο σημαντική νομική δίοδο για τη μακροπρόθεσμη μετανάστευση στο Μιλάνο. Συνήθως, η διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης ελέγχεται και διευθύνεται εξολοκλήρου από την κεντρική κυβέρνηση της Ιταλίας, και οι τοπικές αρχές δεν έχουν καμία αρμοδιότητα σε αυτό το τομέα. Ο δήμος του Μιλάνου πρωτοπόρησε σε αυτή τη κατεύθυνση υπογράφοντας περισσότερες συμφωνίες με διάφορους τοπικούς και εθνικούς δημόσιους θεσμούς, με στόχο την ενίσχυση της πολύ-επίπεδης και πολλαπλών ενδιαφερομένων διακυβέρνησης στο θέμα της διαδικασίας της οικογενειακής επανένωσης.

Επικοινωνία

Sistema di Welfare della città di Milano - WeMi (Family Reunification Centre of the City of Milan) E-Mail: info.wemi@comune.milano.it

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα «Lab’Impact» (Σεπτέμβριος 2018 – Δεκέμβριος 2020) χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), με επικεφαλής την περιοχή της Λομβαρδίας. Στόχος του ήτανη καλύτερη ένταξη των προσφύγων που μένουν κανονικά στο Μιλάνο και βρίσκονται εν τω μέσω διαδικασιών οικογενειακής επανένωσης. Το «Lab’Impact» εργάστηκε για να ενισχύσει ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικής και διαμεσολάβησης στους τομείς της κοινωνικής συμπερίληψης και εκπαίδευσης, χάρη στη διεπιστημονική του προσέγγιση και την ομάδα ειδικών του με πολλαπλές επαγγελματικές δεξιότητες . Μέσω αυτού του προγράμματος, η πόλη του Μιλάνου στόχευε να αναβαθμίσει το σχολικό σύστημα σε περισσότερα πολυπολιτισμικά πλαίσια, μέσα από πολιτικές συμπερίληψης και την καταπολέμηση του φαινομένου της εγκατάλειψης των σπουδών από νεοαφιχθέντες μαθητές.

Παραδείγματα άλλων υποδειγματικών προγραμμάτων;

Επιπλέον, το 2020, ο δήμος του Μιλάνου άνοιξε το κέντρο «WeMi», έναν κόμβο αφιερωμένο στην οικογενειακή επανένωση. Πρόκειται για ένα κέντρο που προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες και φροντίζει οικογένειες στη διαδικασία της επανένωσής τους. Ο κόμβος αυτός προσφέρει συμβουλευτική, πληροφορίες, εθελοντικές δραστηριότητες, καθοδήγηση, νομικές και εκπαιδευτικές συμβουλές και μαθήματα οικονομικών.

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις