Moving Cities
Inspirujące strategie

MediolanŁączenie rodzin, integracja społeczna i edukacja — podejście interdyscyplinarne

Co jest inspirujące?

Przez ostatnie kilka lat, ponowne zjednoczenie rodzin stało się najważniejszym legalnym kanałem dla długoterminowej migracji do Mediolanu. Zazwyczaj, ponowne zjednoczenie rodzin to procedura całkowicie regulowana przez włoski rząd centralny, a władze lokalne nie mają w niej udziału. W tym względzie miasto Mediolan wytyczyło nowe ścieżki, podpisując kilka umów z lokalnymi i krajowymi instytucjami publicznymi, w ten sposób wzmacniając wielopoziomowe i wielostronne zarządzanie procesem ponownego zjednoczenia rodzin.Sistema di Welfare della città di Milano - WeMi (Centrum łączenia rodzin miasta Mediolan)

Kontakt

Sistema di Welfare della città di Milano - WeMi (Centrum Ponownego Zjednoczenia Rodzin w Mieście Mediolan)

E-Mail: info.wemi@comune.milano.it

Jak to działa?

Projekt „Lab'Impact" (wrzesień 2018 — grudzień 2020), finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) i prowadzony przez Region Lombardia, miał na celu promowanie lepszej integracji migrantów przebywających na stałe w Mediolanie, którzy przechodzą procedurę łączenia rodzin. „Lab'Impact" działał na rzecz wzbogacenia istniejących usług informacyjnych, doradczych i mediacyjnych w obszarze integracji społecznej i edukacji, dzięki interdyscyplinarnemu podejściu i licznemu zespołowi ekspertów. Poprzez projekt „Lab'Impact", miasto Mediolan miało na celu uaktualnienie systemu szkolnictwa do bardziej wielokulturowych kontekstów, domagając się polityki integracji i walcząc z porzucaniem szkoły przez nowo przybyłych uczniów.

Jakie inne projekty są godne naśladowania?

W 2020 r. gmina Mediolan otworzyła WeMi, centrum poświęcone łączeniu rodzin. Jest to wszechstronny ośrodek, który zajmuje się towarzyszeniem rodzinom w procesie łączenia. Centrum oferuje doradztwo, informacje, wolontariat, akcje poradnictwa, porady szkolne i prawne oraz kursy edukacji finansowej.

Wszystkie inspirujące strategie