Inspirujące strategie

MediolanSystem na rzecz rynku pracy sprzyjającego włączeniu społecznemu

Co jest inspirujące?

Mediolan współpracuje z lokalną siecią małych i średnich przedsiębiorstw, jak również z firmami międzynarodowymi. Miasto utworzyło wyspecjalizowany zespół zajmujący się integracją na rynku pracy uchodźców, uchodźczyń i osób ubiegających się o azyl w ramach "Centrum Mediacji Zatrudnienia", aby zapobiec wykorzystywaniu migrantów i migrantek i stworzyć podstawy trwałej integracji (Centro Mediazione al Lavoro — CeLav). CeLav jest usługą innowacyjną w kontekście włoskim, ponieważ nie realizuje tradycyjnej idei pomocy dla osób w trudnej sytuacji, ale raczej dąży do aktywizacji i pokonywanie przeszkód, żeby beneficjenci stali się autonomiczni. Kierując się tą zasadą, CeLav oferuje różnorodne usługi związane z zatrudnieniem, z rosnącym poziomem wsparcia w zależności od potrzeb uczestników.

Kontakt

Centro Mediazione al Lavoro - CeLav (Centrum pośrednictwa pacy Mediolan)

Jak to działa?

Projekt często obejmuje staż, który pozwala uczestnikom i uczestniczkom nabyć lub rozwinąć konkretne umiejętności związane z pracą. W tym przypadku pracownicy CeLav kontaktują się z firmami, które są zainteresowane usługą i mają wolne stanowisko, a następnie dokonują wstępnej selekcji kandydatów. Staże trwają zazwyczaj trzy miesiące i mogą być przedłużone na kolejne trzy miesiące. W tym okresie uczestnicy otrzymują od miasta stypendium stażowe. Po zakończeniu stażu umowa może zostać przekształcona w zwykłą umowę o pracę. Istnieją wyspecjalizowane zespoły powoływane ad hoc dla potrzeb różnych grup znajdujących się w trudnej sytuacji, co obejmuje długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kwestie karne i status uchodźcy.

Jaki jest rezultat?

Dzięki temu pilotażowemu projektowi, Urząd Miasta Mediolan spodziewa się ułatwić dostęp do sprawdzonych i aktualnych informacji na temat procedur zatrudniania dla osób ubiegających się o azyl i pracodawców; wzmocnić współpracę z odpowiednimi instytucjami, związkami zawodowymi i sektorem prywatnym, oraz osiągnąć cel w postaci co najmniej 200 kontaktów z firmami. Projekt pomaga około 600 nowo przybyłym osobom rocznie.

Wszystkie inspirujące strategie