Moving Cities
Inspirujące strategie

MediolanCentrum Obsługi Małoletnich Migrantów bez opieki

Co jest inspirujące?

W odpowiedzi na rosnącą liczbę małoletnich cudzoziemców bez opieki, w 2019 r. miasto Mediolan utworzyło Centrum Obsługi MSNA (Minori Stranieri non Accompagnati — Małoletni Cudzoziemcy bez Opieki). Pełni ono funkcję innowacyjnego, wielofunkcyjnego centrum przeznaczonego wyłącznie dla małoletnich migrantów bez opieki.

Kontakt

Centro Servizi Minori Stranieri Non Accompagnati - MSNA (punkt serwisowy dla małoletnich obcokrajowców bez towarzystwa)

E-Mail: milano.msna@comune.milano.it

Jak to działa?

Centrum Obsługi MSNA jest usługą eksperymentalną, współzarządzaną przez Urząd Miasta Mediolan, spółdzielnię socjalną Farsi Prossimo, Spazio Aperto Servizi oraz Save The Children Italy. Ma na celu poprawę i modelowanie procesu przyjmowania dzieci przez MSNA. Ma wsparcie multidyscyplinarnego zespołu składającego się z pracowników socjalnych, pedagogów, lekarzy, psychologów, konsultantów prawnych, nauczycieli języka włoskiego, pracowników administracyjnych i innych ekspertów. Centrum zapewnia również koordynację i szkolenie Tutori Volontari (dobrowolnych opiekunów i opiekunki lub obywateli/obywatelki wyznaczone przez Sądy dla Nieletnich, którzy są chętni do pracy jako wolontariusze i wolontariuszki).

Jaki jest rezultat?

Centrum wyróżnia się jako przykład najlepszych praktyk w zakresie systemu przyjmowania uchodźców oraz tworzenia sieci kontaktów między różnymi instytucjami i organizacjami zaangażowanymi we wszystkie fazy procesu ochrony (regionalny system opieki zdrowotnej, w tym oddziały neuropsychiatrii dla dzieci i młodzieży, administracja miejska, organy policji, sąd dla nieletnich, organizacje pozarządowe itp.), dzięki skoordynowanemu i zintegrowanemu podejściu międzyinstytucjonalnemu.

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

Centrum wywodzi się z protokołu miejskiego podpisanego 27 kwietnia 2018 r., po przyjęciu jednej z najbardziej innowacyjnych i kompleksowych ustaw dotyczących procedur ochrony małoletnich migrantów bez opieki w Europie.

Co jest nowe w roku 2023?

Liczba małoletnich uchodźców bez towarzystwa opiekowanych w Mediolanie niemal podwoiła się w porównaniu z ostatnimi latami na 1200 osób. Miasto Mediolan otrzymał fundusz od ministerstwa spraw wewnętrznych przeznaczony właśnie na przyjęcie tej wymagającej opieki grupy docelowej od lipca 2023 do czerwca 2026.

Wszystkie inspirujące strategie