Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΜιλάνοΈνα κέντρο υποστήριξης για ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες.

Τι αποτελεί έμπνευση;

Καθώς ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών αυξανόταν, η πόλη του Μιλάνου δημιούργησε το Κέντρο Υποστήριξης Ασυνόδευτων Ανηλίκων Μεταναστών/ριών (MSNA – «Minori Stranieri non Accompagnati») τo 2019. Το κέντρο αυτό λειτουργεί ως ένας πρωτοποριακός, πολύ-λειτουργικός χώρος και είναι αποκλειστικά αφιερωμένος στις ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών.

Επικοινωνία

Centro Servizi Minori Stranieri Non Accompagnati - MSNA (Service Centre for Unaccompanied Foreign Minors)

E-Mail: milano.msna@comune.milano.it

Ποια είναι η λειτουργία του κέντρου;

Το κέντρο υποστήριξης αυτό είναι μια πειραματική υπηρεσία, συν-διαχειριζόμενη από το δήμο του Μιλάνου, την κοινωνική κοοπερατίβα Farsi Prossimo, το Spazio Aperto Servizi και τον οργανισμό Save The Children Italy. Στόχος του είναι η βελτίωση και η διαμόρφωση της διαδικασίας υποδοχής των ασυνόδευτων ανηλίκων. Υποστηρίζεται από μια διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτές, ιατρούς, ψυχολόγους, νομικούς συμβούλους, Ιταλούς δασκάλους, διοικητικό προσωπικό και πραγματογνώμονες. Το κέντρο υποστήριξης διασφαλίζει επίσης το συντονισμό και την εκπαίδευση των «Tutori Volontari» (εθελοντές κηδεμόνες, ή κάτοικοι ορισμένοι ως κηδεμόνες από το δικαστήριο ανηλίκων οι οποίο έχουν προσφέρει εθελοντικά την βοήθεια τους).

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Το κέντρο υποστήριξης αποτελεί ένα το καλύτερο πρακτικό παράδειγμα τόσο για το σύστημα υποδοχής του, όσο και για τη δικτύωση που δημιουργεί μεταξύ των διάφορων θεσμών και οργανισμών που εμπλέκονται σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας προστασίας (όπως το περιφερειακό σύστημα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων παιδικής και εφηβικής νευρό-ψυχιατρικής, τη διοίκηση της πόλης, τις αστυνομικές αρχές, το δικαστήριο ανηλίκων, μη-κυβερνητικές οργανώσεις κ.ο.κ.). χάρη στη συντονισμένη και διαθεσμική προσέγγιση του.

Πώς δημιουργήθηκε; Από ποιον;

Το Κέντρο Υποστήριξης δημιουργήθηκε με την υπογραφή ενός δημοτικού πρωτοκόλλου στις 27 Απριλίου του 2018, αφού το Μιλάνο υιοθέτησε μια από τις πιο καινοτόμες και ολοκληρωμένες νομοθεσίες για τις διαδικασίες προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών στην Ευρώπη.

Τι νέο υπάρχει το 2023;

Ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων που φιλοξενούνται στο Μιλάνο έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, με πάνω από 1.200 άτομα. Η πόλη του Μιλάνου έχει λάβει χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών ειδικά για να φιλοξενήσει αυτήν την ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού, από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2026.

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις