Πληροφορίες για την πόλη

Μιλάνο

Το μεταναστευτικό hot spot που αναπτύσσει μακροπρόθεσμες λύσεις

Κύρια Συμπεράσματα

  • 1

    Στο Μιλάνο παρατηρούμε ένα περίπλοκο και πολύπλευρο είδος συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων αρχών και της κοινωνίας των πολιτών, σε ό,τι αφορά την πολιτική ένταξης.

Τι κάνει το Μιλάνο μοναδικό;

Από έκτακτα μέτρα σε μακροπρόθεσμες λύσεις: η κύρια πρόκληση για το Μιλάνο τα τελευταία χρόνια περιλάμβανε την ανάγκη μετατόπισης από την έκτακτη ανάγκη σε μακροπρόθεσμες λύσεις ένταξης. Το Μιλάνο απάντησε αναπτύσσοντας μια στρατηγική που στη συνέχεια θα γινόταν γνωστή ως «το μοντέλο του Μιλάνου», ένα σύστημα υποδοχής σημαντικά πιο ανοιχτό και αποτελεσματικό από αυτά των υπόλοιπων πόλεων της Ιταλίας. Όντας εδώ και πολύ καιρό μια πόλη που δέχεται μετανάστες, το Μιλάνο ακόμα προσελκύει ανθρώπους λόγω των κοινωνικοπολιτισμικών και οικονομικών του πόρων. Οι δύο τελευταίες αριστερές διοικήσεις της πόλης επένδυσαν σε μια σειρά από κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές που στόχευαν στην υποστήριξη των μεταναστών/στριων και την ένταξη των προσφύγων.

Πού εστιάζει η τοπική μεταναστευτική πολιτική;

Καινοτομίες σε διάφορους τομείς: Το Μιλάνο έχει μια ενεργή τοπική αυτοδιοίκηση και μια κοινωνία των πολιτών που πειραματίζονται με πρωτότυπες προσεγγίσεις σε διάφορους τομείς: στη διαδικασία ένταξης μεταναστών και προσφύγων, στην παροχή υπηρεσιών, στην παροχή ιατρικής βοήθειας, στην πρόσβαση στην εργασία και σε συνεργασίες με την κεντρική κυβέρνηση για τη διαχείριση των κέντρων υποδοχής της πόλης.

Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες;

Η αριστερή διοίκηση συναντά την ανεπτυγμένη δέσμευση των πολιτών: η ανάπτυξη του συστήματος υποδοχής του Μιλάνου κατέστη δυνατή μέσα από τις πρωτοβουλίες των δύο αριστερών διοικήσεων. Της πρώτης ηγούνταν ο πρώην δήμαρχος Τζουλιάνο Πιζάπια (2011-2016) και της δεύτερης ο νυν δήμαρχος Τζουζέπε Σάλα (2016-), ενώ συνέβαλε σημαντικά και η ενεργή συμμετοχή του τρίτου τομέα. Η δημόσια διοίκηση στο Μιλάνο έχει δεσμευτεί στη βελτίωση της ένταξης και στην ικανοποίηση των διαφορετικών απαιτήσεων των προσφύγων που φτάνουν και κατοικούν στο Μιλάνο. Η στενή συνεργασία μεταξύ των δημόσιων θεσμών, των ΜΚΟ και των μεταναστευτικών κοινοτήτων θεωρείται απαραίτητη για τη βελτίωση της κοινωνικής υποστήριξης και των τοπικών υπηρεσιών.

Ποια είναι τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα μέχρι στιγμής;

Η αυξημένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τα ειδικά προγράμματα για ανήλικους και οικογένειες: το Κέντρο Διαμεσολάβησης Απασχόλησης (CELAV) υποστηρίζει την εισαγωγή των αλλοδαπών εργατών στην αγορά εργασίας, απευθυνόμενο σε όλους τους άνεργους που κατοικούν στο Μιλάνο, εστιάζοντας ειδικότερα σε ιδιαίτερα μη προνομιούχες ομάδες όπως τα άτομα με αναπηρία και οι εθνικές μειονότητες. Επίσης, το Κέντρο Υπηρεσιών για Ασυνόδευτους Ανήλικους Μετανάστες αποτελεί μια καινοτόμα, πολυλειτουργική υπηρεσία αφιερωμένη στις ανάγκες των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών. Τέλος, η υπηρεσία για την οικογενειακή επανένωση υποστηρίζει τα μέλη οικογενειών που έχουν λάβει έγκριση για την επανένωση της οικογένειας τους, καθώς και τις πρόσφατα επανενωμένες οικογένειες στο Μιλάνο.

Πολιτικές δράσεις και η προάσπιση τους και εκτός πόλεως

Το Μιλάνο επένδυσε στο χτίσιμο της δημόσιας εικόνας του διεθνώς ως μια ενταξιακή πόλη και στη σύναψη επικερδών συμμαχιών με άλλους δήμους στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Η πόλη τοποθετήθηκε ενάντια στις περιοριστικές πολιτικές του πρώην Υπουργού Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι παίρνοντας μέρος στην εκστρατεία «Comuni Disobbedienti» (Ανυπότακτοι Δήμοι) το 2018. Είναι επίσης μέλος διάφορων εθνικών και διεθνών δικτύων που υποστηρίζουν πιο ενταξιακές μεταναστευτικές πολιτικές. Το 2020, έγινε μέλος της «αστικής ατζέντας για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Μέλος στα ακόλουθα δίκτυα

Κατεβάστε την πλήρη έκθεση της πόλης

Η έκθεση της πόλης περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης της πόλης και επιλεγμένες τοπικές προσεγγίσεις. Έκθεση από το 2021, επικαιροποιημένη το 2023.

Κατεβάστε την έκθεση

Πολιτικό πλαίσιο: Ιταλία

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������