Moving Cities
O mieście

Mediolan

Hot spot migracyjny, opracowujący długoterminowe rozwiązania

Kluczowe wnioski

  • 1

    Mediolan jest przykładem złożonej i wieloaspektowej współpracy między władzami publicznymi a społeczeństwem obywatelskim w zakresie polityki integracji.

  • 2

    Zintegrowane usługi publiczne: miasto reorganizuje usługi społeczne wokół koncepcji integracji i osób podatnych na zagrożenia, które mają być skierowane do całej populacji.

Co czyni miasto wyjątkowym?

Od reakcji kryzysowych do długoterminowych rozwiązań: Przez ostatnie lata głównym wyzwaniem dla Mediolanu była potrzeba przestawienia się z podejścia awaryjnego na długoterminowe rozwiązania integracyjne. Mediolan wypracował strategię, która później stała się znana jako „model mediolański” – jest to system powitalny, który wydaje się być znacznie bardziej otwarty i skuteczniejszy niż inne. Będąc miastem migracji od dłuższego czasu, Mediolan nieprzerwanie przyciąga ludzi ze względu na swoje zasoby społeczno-kulturowe i ekonomiczne. Dwie ostatnie lewicowe partie rządzące zainwestowały w szereg polityk społecznych i ekonomicznych ukierunkowanych na wspieranie integracji migrantów i uchodźców.

Mediolan jest wspólnotą pokoju i tolerancji, dążącą do stania się stolicą wolności, gdzie odpowiedzialność za przyjęcie i włączenie migrantów jest najwyższym priorytetem.

Giuseppe Sala, burmistrz Mediolanu

Na czym koncentruje się lokalna polityka migracyjna?

Innowacje w wielu dziedzinach: Mediolan posiada aktywną administrację i społeczeństwo obywatelskie, które eksperymentują z wielopłaszczyznowymi, innowacyjnymi metodami: procesem inkluzji migrantów i uchodźców, świadczeniem usług, wsparciem zdrowotnym i społecznym, dostępem do miejsc pracy oraz współpracą z rządem centralnym w zakresie lokalnego zarządzania ośrodkami przyjęć.

Jakie są kluczowe czynniki?

Lewicowa administracja spotyka się ze sprawnym zaangażowaniem obywatelskim: Rozwój mediolańskiego systemu powitalnego był możliwy dzięki kadencji dwóch lewicowych włodarzy. Pierwszym z nich był poprzedni burmistrz Giuliano Pisapia (2011-2016), a po nim obecny burmistrz Giuseppe Sala (2016-), przy aktywnym udziale trzeciego sektora. Administracja miejska w Mediolanie jest zaangażowana w pracę na rzecz inkluzji społecznej i reagowania na zmieniające się potrzeby uchodźców przybywających i mieszkających w Mediolanie. Ścisła współpraca między instytucjami publicznymi, lokalnymi organizacjami pozarządowymi i społecznościami migrantów jest kluczowa dla poprawy lokalnego wsparcia społecznego.

Jakie są najważniejsze dotychczasowe rezultaty?

Lepszy dostęp do rynku pracy i specjalne programy dla rodzin i nieletnich: Ośrodek Celav (Centro di Mediazione Lavoro) wspiera wprowadzanie zagranicznych pracowników na rynek pracy; zajmuje się wszystkimi bezrobotnymi zamieszkałymi w Mediolanie, ze szczególnym uwzględnieniem grup pomijanych, takich jak osoby niepełnosprawne i mniejszości etniczne. Centrum Usług dla Małoletnich Migrantów bez Opieki jest natomiast innowacyjnym, wielofunkcyjnym ośrodkiem całkowicie poświęconym potrzebom małoletnich migrantów bez opieki. Procedura łączenia rodzin dodatkowo wspiera te osoby, które otrzymały zgodę na łączenie rodzin, jak również nowo połączone rodziny w Mediolanie, w kwestiach biurokratycznych.

Działalność polityczna i rzecznictwo ponad poziomem miejskim

Mediolan zainwestował w budowanie publicznego wizerunku miasta integracyjnego na arenie międzynarodowej, czerpiąc korzyści z wymiany z innymi gminami w Europie i na świecie. Miasto opowiedziało się przeciwko restrykcyjnej polityce byłego ministra spraw wewnętrznych Matteo Salviniego, np. poprzez przyłączenie się do kampanii Comuni Disobbedienti (Nieposłuszne Gminy) w 2018 r. Mediolan jest częścią kilku krajowych i międzynarodowych sieci wsparcia na rzecz bardziej inkluzywnej polityki migracyjnej. Miasto dołączyło również do unijnej miejskiej agendy włączenia migrantów i uchodźców w 2020 r.

Członek następujących sieci

Pobierz pełny raport miasta

Raport miasta zawiera więcej informacji na temat polityki migracyjnej i integracyjnej miasta oraz wybór lokalnych podejść. Raport z 2021 r., zaktualizowany w 2023 r.

Pobierz raport

Włochy – kontekst polityczny

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������