Πληροφορίες για την πόλη

Μπολόνια

Η πόλη-πρωτοπόρος στις πολιτικές ένταξης

Κύρια Συμπεράσματα

  • 1

    Η τοπική αυτοδιοίκηση της Μπολόνια έχει πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό αλληλέγγυων μεταναστευτικών πολιτικών, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’90. Αυτό αποτέλεσε ένα σημαντικό θεμέλιο για τη σημερινή έννοια της «πόλης αλληλεγγύης».

  • 2

    Οι διαχειριζόμενες από κατοίκους οργανώσεις είναι ένα σημαντικό και ζωτικό κομμάτι της κοινωνικής ζωής της Μπολόνια. Σε συνεργασία με το δημόσιο τομέα, βοηθούν να ενισχυθεί το θετικό αποτέλεσμα πολλών καινοτόμων πρωτοβουλιών.

  • 3

    Τα αυτοδιαχειριζόμενα και αυτόνομα κοινωνικά κέντρα της Μπολόνια, τα οποία πολιτικά ανήκουν στην αριστερά, παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες στους πρόσφυγες μέσα από συλλογική και εθελοντική εργασία.

Τι κάνει την Μπολόνια μοναδική;

Μια μακρά ιστορία φιλομεταναστευτικής πολιτικής: η πόλη έχει μεγάλη παράδοση αριστερών διοικήσεων και φιλομεταναστευτική ατζέντα ήδη από τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, μερικά από τα πιο σημαντικά εγχειρήματα περιλαμβάνουν τη συνεργασία με γειτονικούς δήμους, ιδιαίτερα σε ζητήματα υγείας, την αυτοδιαχειριζόμενη κλινική στο κέντρο της πόλης, και το πρώτο κέντρο υποδοχής για ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες.

Πού εστιάζει η τοπική μεταναστευτική πολιτική;

Στην ενοποίησητων κοινωνικών υπηρεσιών: μια από τις πιο καινοτόμες πολιτικές προσεγγίσεις της Μπολόνια περιλάμβανε την ενσωμάτωση διαφορετικών κοινωνικών υπηρεσιών (την πρόσβαση στη στέγαση, στην υγεία και την κοινωνική υποστήριξη) σε μια δημοτική υπηρεσία. Έτσι, η παροχή αυτών των υπηρεσιών έγινε ευκολότερη και πιο αποτελεσματική, ιδιαίτερα όσον αφορά τον ευάλωτο και ηλικιωμένο πληθυσμό.

Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες;

Η συνεργασία της πόλης με την κοινωνία των πολιτών: η συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και η ενεργή κοινωνία των πολιτών, είναι ένα σταθερό χαρακτηριστικό της διακυβέρνησης της πόλης. Αυτή η συνεργασία έπαιξε βασικό ρόλο στη δημιουργία ενταξιακής και καινοτόμου πολιτικής στρατηγικής, ιδιαίτερα στις ιατροφαρμακευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και στο σύστημα υποδοχής της Μπολόνια.

Πολιτικές δράσεις και η προάσπιση τους και εκτός πόλεως

H επί τούτουδιαδημοτική συνεργασία μεταξύ των δήμων γύρω από την Μπολόνια βοηθάει στο διαμοιρασμό αρμοδιοτήτων και τεχνογνωσίας σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης των προσφύγων. Σε εθνικό επίπεδο, ο δήμος πήρε μια πιο αποφασιστική πολιτική στάση όταν εναντιώθηκε στο αντιμεταναστευτικό διάταγμα για την ασφάλεια του πρώην Υπουργού Εσωτερικών Σαλβίνι το 2018. Σε διεθνές επίπεδο, η Μπολόνια απέκτησε δημοσιότητα μεταξύ του 2016 και 2018 με το σχέδιο «Φιλόξενη Μπολόνια» που αφορούσε αποκλειστικά στην ανάπτυξη ικανοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη «δημιουργία φιλόξενων πόλεων για νέους κατοίκους».

Κατεβάστε την πλήρη έκθεση της πόλης

Η έκθεση της πόλης περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης της πόλης και επιλεγμένες τοπικές προσεγγίσεις. Έκθεση από το 2021, επικαιροποιημένη το 2023.

Κατεβάστε την έκθεση

Πολιτικό πλαίσιο: Ιταλία

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������