Moving Cities
O mieście

Bolonia

Pionierska polityka integracyjna

Kluczowe wnioski

  • 1

    Lokalna administracja Bolonii ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu bardziej solidarnej polityki migracyjnej, które sięga połowy lat 90-tych – dało to początek dzisiejszej koncepcji Miasta Solidarności.

  • 2

    Organizacje obywatelskie są ważnym i żywym elementem życia społecznego Bolonii. Pomagają one sektorowi publicznemu zwiększyć wpływ wielu innowacyjnych projektów.

  • 3

    Samodzielnie zarządzane i autonomiczne centra społeczne o charakterze lewicowym w Bolonii świadczą kluczowe usługi dla uchodźców poprzez pracę zbiorową i wolontariacką.

Co czyni miasto wyjątkowym?

Długa historia polityki proimigranckiej: Miasto ma tradycję rządów lewicowych i programu proimigranckiego sięgającą lat 80-tych. Godne uwagi projekty obejmują współpracę z sąsiednimi gminami, zwłaszcza w kwestiach związanych ze zdrowiem, by wymienić tylko obywatelską klinikę medyczną w centrum miasta oraz pierwsze centrum powitalne dla osób LGBT+.

„Bolonia zawsze była miastem postępowym i ma zamiar takim pozostać. [...] W przyszłości chcemy żyć w solidarności i starać się współpracować”.

Virginio Merola, burmistrz Bolonii (2011-2021)

Na czym koncentruje się lokalna polityka migracyjna?

Ujednolicenie usług społecznych: Jedno z najbardziej innowacyjnych podejść do polityki w Bolonii polegało na zintegrowaniu różnych usług publicznych (dostępu do mieszkań, opieki zdrowotnej i wsparcia społecznego) w ramach jednej miejskiej placówki. Ułatwiło to efektywniejsze świadczenie tych usług, zwłaszcza na rzecz osób starszych i znajdujących się w trudnej sytuacji.

Jakie są kluczowe czynniki?

Współpraca miasta i społeczeństwa obywatelskiego: Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami publicznymi, prywatnymi i aktywnym społeczeństwem obywatelskim jest stałą cechą charakterystyczną Bolonii. Współpraca ta miała kluczowe znaczenie dla wprowadzenia innowacyjnej polityki sprzyjającej inkluzywności społecznej, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia i usług socjalnych.

Działalność polityczna i rzecznictwo ponad poziomem miejskim

Doraźna współpraca między gminami sąsiadującymi z Bolonią pomaga dzielić się zarówno kompetencjami, jak i wiedzą, m.in. w zakresie integracji uchodźców. Na scenie krajowej gmina zajęła bardziej zdecydowane stanowisko polityczne, sprzeciwiając się antyimigranckiemu dekretowi o bezpieczeństwie autorstwa byłego ministra Spraw Wewnętrznych Salviniego w 2018 r. Na arenie międzynarodowej miasto zyskało widoczność w latach 2016-2018 dzięki projektowi Gościnna Bolonia, poświęconemu budowaniu potencjału w sektorze publicznym i prywatnym w celu „tworzenia przyjaznych miast dla nowych obywateli”.

Pobierz pełny raport miasta

Raport miasta zawiera więcej informacji na temat polityki migracyjnej i integracyjnej miasta oraz wybór lokalnych podejść. Raport z 2021 r., zaktualizowany w 2023 r.

Pobierz raport

Włochy – kontekst polityczny

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������