Πληροφορίες για την πόλη

Νάπολη

Η πόλη αλληλεγγύης που επανεφηύρε τα αστικά κοινά

Κύρια Συμπεράσματα

  • 1

    Η ακλόνητη και μαχητική πολιτική θέση του πρώην δημάρχου Ντε Ματζίστρις (2011-2021), ενίσχυσε σημαντικά τη δικτύωση μεταξύ των πόλεων αλληλεγγύης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

  • 2

    Η πόλη δημιούργησε ένα πρωτοποριακό τμήμα αστικών κοινών (το μοναδικό στην Ιταλία) για τη δημιουργία αυτοδιαχειριζόμενων συλλογικών χώρων, όπου τα περιουσιακά στοιχεία της πόλης θεωρούνται «κοινά» και χρησιμοποιούνται για κοινωνικούς σκοπούς.

  • 3

    Τα «I Tavoli» («τραπέζια») είναι συσκέψεις όπου συζητιούνται συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα και λαμβάνονται αποφάσεις. Οι συσκέψεις αυτές έχουν αποδειχτεί ένας επιτυχημένος τρόπος για την διεξαγωγή διαλόγου μεταξύ των κατοίκων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τι κάνει τη Νάπολη μοναδική;

Ο τοπικός ακτιβισμός συναντά έναν ενεργό δήμαρχο: η Νάπολη αποτελεί ένα σημαντικό σταυροδρόμι της Μεσογείου. Είναι μια Πόλη Αλληλεγγύης χάρη στο ακτιβιστικό κίνημα της πόλης, στο οποίο συμμετέχουν και πολλές οργανώσεις διαχειριζόμενες από μετανάστες, και χάρη στην πολιτική δράση του πρώην δημάρχου Ντε Ματζίστρις (2011-2021).

Ευχαριστούμε όλους τους κατοίκους που ανέλαβαν άμεσα δράση – μέσα σε λίγες ώρες, η πόλη μας ξεπέρασε αυτή την κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση, με την άψογη συνεργασία των θεσμών και των πολιτών. Μαζί, υποστηρίξαμε την διαδικασία της υποδοχής, την ανοιχτότητα, τη συμπερίληψη και την ένταξη.

Αντιδήμαρχος της Πρόνοιας Ρ. Γκαέτα το 2016, αφού το διασωθέν πλοίο Γκρεγκορέτι έδεσε στη Νάπολη, μεταφέροντας 466 μετανάστες, εκ των οποίων οι 98 ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι

Πού εστιάζει η τοπική μεταναστευτική πολιτική;

Η πόλη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: οι πρακτικές και συμβολικές δράσεις της διοίκησης του Ντε Ματζίστρις χαρακτηρίζουν τη Νάπολη σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο ως μια ειρηνική πόλη υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Νάπολη ενίσχυσε αυτή την εικόνα το 2018, μετά την αυστηρή και τιμωρητική στάση της εθνικής κυβέρνησης προς τη διάσωση από τη θάλασσα, κατά τη διάρκεια της θητείας του (δεξιού) Σαλβίνι ως Υπουργού Εσωτερικών.

Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες;

Ο υψηλός βαθμός αυτοδιαχείρισης: συμμαχίες μεταξύ εθελοντών, ΜΚΟ, κοινωνικών κινημάτων, σωματείων, ενώσεων και παρόχων υπηρεσιών αναλαμβάνουν την κάλυψη των πρακτικών αναγκών κατά την υποδοχή των προσφύγων. Αυτές οι οργανώσεις συχνά λειτουργούν άτυπα και είναι αυτοδιαχειριζόμενες. Η τοπική αυτοδιοίκηση τοποθετείται ως διαμεσολαβητής και εισηγητής μεταξύ των τοπικών φορέων και των συμμαχιών.

Πολιτικές δράσεις και η προάσπιση τους και εκτός πόλεως

Μαζί με άλλες πόλεις της Ιταλίας, η Νάπολη εναντιώθηκε στις εχθρικές μεταναστευτικές πολιτικές της εθνικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της θητείας του Σαλβίνι. Ως αναγνώριση για την ανθρωπιστική της δράση, η πόλη συμπεριλήφθηκε στο Δίκτυο Δήμων Αλληλεγγύης (Rete dei Comuni Solidali Re.Co.Sol) τον Ιανουάριο του 2019.

Κατεβάστε την πλήρη έκθεση της πόλης

Η έκθεση της πόλης περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης της πόλης και επιλεγμένες τοπικές προσεγγίσεις. Έκθεση από το 2021, επικαιροποιημένη το 2023.

Κατεβάστε την έκθεση

Πολιτικό πλαίσιο: Ιταλία

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������