Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΝάποληΣυσκέψεις για τον από κοινού σχεδιασμό δημοτικής πολιτικής: τα «τραπέζια» («I tavoli»)

Τι αποτελεί έμπνευση;

Το δημοτικό συμβούλιο της Νάπολης, κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας το 2011, οργάνωσε μια σειρά συμβουλευτικών συνεδριάσεων στις οποίες θα συμμετείχαν δημοτικοί φορείς και εκπρόσωποι του τριτογενούς τομέα, με στόχο τον σχεδιασμό κοινών πολιτικών ένταξης σε τοπικό επίπεδο. Έκτοτε, οι συνεδριάσεις αυτές έγιναν ένας επιτυχημένος τρόπος για τη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των πολιτών και της διοίκησης της πόλης. Απώτερος στόχος ήταν η βελτίωση του έργου του δημόσιου τομέα, αντλώντας γνώση από την ουσιαστική εργασία των ΜΚΟ και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τις προτάσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Πώς λειτουργεί;

Η διοίκηση συγκαλούσε τις συνεδριάσεις «γύρω από το τραπέζι» κάθε μήνα περίπου για να αντιμετωπιστούν διάφορα επείγοντα περιστατικά ή να αποφασίσουν για τις πράξεις τους. Οι συνεδριάσεις ήταν οργανωμένες γύρω από θεματικές που κάλυπταν τη μετανάστευση και την έλλειψη στέγης, και στόχευαν στην ενοποιημένη υποστήριξη προς το μεταναστευτικό πληθυσμό, μέσα από τον συντονισμό των δράσεων του δημόσιου τομέα και της κοινωνίας των πολιτών.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Μέσα από αυτές τις συνεδριάσεις, και ιδιαίτερα από όσες αφορούσαν τη μετανάστευση, η διοίκηση της πόλης ενημερώθηκε από την κοινωνία των πολιτών για συγκεκριμένες καταστάσεις και προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι αλλοδαποί πολίτες με την διοίκηση. Ύστερα από μια σειρά συναντήσεων με τοπικούς παράγοντες, το μητρώο της διοίκησης κατάφερε να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρείχε και να διορθώσει κάποιες ελαττωματικές πρακτικές. «Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κοινωνία των πολιτών προκάλεσε και συνέβαλε στη δημιουργία «μίας από κάτω προς τα πάνω» διαδικασίας ανάπτυξης ικανοτήτων την οποία η διοίκηση της πόλης υποδέχθηκε θερμά».

Τι νέο υπάρχει το 2023;

Ένα άλλο θετικό αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών είναι η ίδρυση του «Συμβουλίου Μεταναστών» της πόλης της Νάπολης τον Φεβρουάριο του 2021. Μετά από μακρά και πολύπλοκη εργασία προετοιμασίας και ανταλλαγής με το δημοτικό συμβούλιο, δημιουργήθηκε ένα ακόμη μέσο συμμετοχής που επιτρέπει την ένταξη των μεταναστών στη Νάπολη.

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις