Inspirujące strategie

NeapolOkrągłe stoły na rzecz współprojektowania polityki publicznej: "I Tavoli"

Co jest inspirujące?

W celu stworzenia wspólnej polityki inkluzywnej na poziomie lokalnym, podczas pierwszej kadencji rady miasta w 2011 roku powołano konsultacyjny okrągły stół z udziałem organów publicznych i przedstawicieli trzeciego sektora. Od tego czasu okrągły stół stał się skutecznym sposobem ułatwiania dialogu między obywatelami a administracją miejską. Jego celem było usprawnienie pracy sektora publicznego, uczenie się na podstawie pracy terenowej NGOs oraz wsłuchiwanie się w żądania i sugestie społeczeństwa obywatelskiego.

Kontakt

Comune di Napoli Consulta comunale degli Immigrati (Rada gminna imigrantów)

Jak to działa?

Administracja zwoływała Tavoli mniej więcej co miesiąc, w nagłych wypadkach lub w razie potrzeby. Zebrania Tavoli były zorganizowane wokół obszarów tematycznych obejmujących migrację i bezdomność. Doświadczenie Tavoli miało na celu przezwyciężenie rozproszonego wsparcia dla populacji migrantów poprzez koordynację działań sektora publicznego i społeczeństwa obywatelskiego.

Jaki jest rezultat?

Dzięki okrągłym stołom, zwłaszcza temu poświęconemu migrantom, administracja dowiedziała się od społeczeństwa obywatelskiego o konkretnych sytuacjach i problemach, z jakimi obcokrajowcy zetknęli się ze strony administracji. Po serii wymian z lokalnymi podmiotami, urząd ewidencji ludności był w stanie poprawić jakość świadczonych usług, a niektóre nieprawidłowości zostały skorygowane. "Można powiedzieć, że społeczeństwo obywatelskie stymulowało i zapewniało oddolny proces budowania potencjału, który, z drugiej strony, administracja przyjęła z zadowoleniem. [...]”

Co nowego w 2023?

Kolejnym pozytywnym rezultatem tych starań można wymienić założenie “Rady gminnej imigrantów” miasta Neapol w lutym 2021 r. Po długim czasie obszernych przygotowań i wymiany z radą miejską powstał w ten sposób nowy instrument udziału umożliwiający inkluzję imigrantów do Neapolu.

Wszystkie inspirujące strategie